Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.D.09 BOFÆLLESSKAB M.V. VED HØBJERG HEGN


1.D.09Bofællesskab m.v. ved Høbjerg Hegn
AnvendelseBoligformål med henblik på bofællesskab for pleje- og støttekrævende personer (institutionskarakter) samt offentlig formål, der støtter bofællesskabet.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsesprocent10 for området under ét.
Bebyggelsens omfang og udformningNy bebyggelse skal ligge mindst 30 m fra Høbjerg Hegn.
GrundstørrelseOmrådet må ikke udstykkes.
Opholds- og friarealerEksisterende overordnede stiforbindelser i området skal respekteres.

Kommuneplan 2013-25