Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.E.03 ERHVERVSOMRÅDE VED PÅRUP


3.E.03Erhvervsområde ved Pårup
AnvendelseErhvervsformål som industri, håndværk og lagervirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed i tilknytning til den enkelte virksomhed.
ZonestatusLandzone
BebyggelsesprocentMax. 25 for den enkelte ejendom.
InfrastrukturOmrådet er omfattet af arealreservationer for fremtidige vejanlæg jf retningslinjer for Veje.
ButiksstørrelserButikker med salg af egne produkter fra en virksomheds produktion, max. 200 m2 bruttoetageareal.
BemærkningerBebyggelsen skal placeres således, at væsentlige genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser undgås.

Kommuneplan 2013-25