Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
1.E.02 ERHVERVSOMRÅDE VED TOFTE I HELSINGE
1.E.02Erhvervsområde ved Tofte i Helsinge
AnvendelseErhvervsformål som håndværk, lettere industri og lager- og værkstedsvirksomhed.

Der kan etableres detailsalg i relation til virksomheden.

Ingen boliger i området.

Der må placeres butikker til pladskrævende varegrupper samt engroshandel.
ZonestatusByzone
GrundstørrelseDer må ikke udstykkes grunde mindre end 2.500 m2.
ButiksstørrelserDer må inden for området indrettes maksimalt 15.000 m2 til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Den enkelte butik til pladskrævende varegrupper må maksimalt have et bruttoetageareal til butiksformål på 2.000 m2, dog må der i kommunen som helhed planlægges for to nye butikker til særligt pladskrævende varegrupper på op til 3.000 m2.
GrundstørrelserMin. 1.200 m2
Max. 6.000 m2
MiljøMiljøklasser 1-4
BygningshøjdeSom i bygningsreglementet. Særlige bygningsdele som skorstene og ventilationsafkast kan opføres i større
højde.
BemærkningDer er udarbejdet en udviklingsplan for Tofteområdet. Udviklingsplanen vil være et dialog-grundlag i forbindelse med ny planlægning.

Kommuneplan 2013-25