Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.D.07 SMIDSTRUP RENSEANLÆG


5.D.07Smidstrup Renseanlæg
AnvendelseOffentlige formål som rensningsanlæg m.v.
ZonestatusLandzone
GrundstørrelseOmrådet må ikke udstykkes.
Opholds- og friarealerDer anlægges et beplantningsbælte langs områdets ydre afgrænsning.
BygningshøjdeMax. 1 etage
Max. 5 m

Undtaget herfra er skorstene og andre bygningsdele, der er nødvendige for områdets drift.

Kommuneplan 2013-25