Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
5.R.01 REKREATIVE OMRÅDER VED RÅGELEJE OG UDSHOLT KYSTER
5.R.01Rekreative områder ved Rågeleje og Udsholt kyster
AnvendelseRekreative formål som friarealer, naturgrunde, parkeringsplads samt eksisterende lovlige anvendelse til feriebeboelse.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsens omfang og udformningOmrådet skal friholdes fra bebyggelse bortset fra eventuelle mindre bygninger (toiletter, kiosk mv.) som er nødvendige for områdets anvendelse.
BevaringLandskabelige og kulturhistoriske kvaliteter samt værdifuld vegetation skal søges bevaret.

Kommuneplan 2013-25