Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
MÅLSÆTNING
Målsætning for trafiksikkerhed

Udbedring af sorte pletter og strækninger

"I Gribskov Kommune passer vi på hinanden i trafikken, derfor sætter vi fokus på dig som trafikant, så vi får færre tilskadekomne og dræbte i trafikken. Vi arbejder for at alle medvirker til en bedre trafikkultur, præget af hensynsfulde, ansvarlige og trafikbevidste borgere.”
citat Trafikkultur-hjemmesiden

”Hver ulykke er én for meget ” har været den bærende vision for trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark siden 2000. I Færdselssikkerhedskommissionens reviderede handlingsplan ”Mod nye mål 2001 -2012” fra 2007 blev ”Hver ulykke er én for meget” suppleret med ”Trafiksikkerhed begynder med dig” for at understrege den enkelte trafikants ansvar i forhold til at fremme trafiksikkerheden.

Adskillige dybdeundersøgelser af trafikulykker har dokumenteret, at trafikanternes adfærd i langt de flest trafikulykker er medvirkende til, at ulykken sker. Den enkelte trafikants ansvar for at færdes sikkert, overholde færdselsloven og ikke mindst foregå med et godt eksempel ved at vise hensyn og være agtpågivende, er derfor stadig den væsentligste forudsætning for en mere sikker trafik. De senere år er vores viden om trafikanternes adfærd blevet udbygget sådan, at vi i dag kan supplere det personlige ansvar med tiltag, der mindsker trafikanternes ubevidste fejl og dårlige vaner. Endelig kan vi skride mere målrettet ind mod de få, der tilsidesætter hensyn til fællesskabet ved risikofyldt kørsel.

Færdselssikkerhedskommissionen har gennem en længere årrække fremsat nationale målsætninger, som er vejledende for vejmyndighederne. Den seneste målsætning fra 2012 lyder at

Antallet af personskader i trafikken skal reduceres med 50 % i 2020 med udgangspunkt i niveauet i 2010.

Gribskov Kommune vil gøre sit til at denne målsætning kan overholdes. Trafiksikkerhedsplan 2013 sætter fokus på at arbejde målrettet for at minimere antallet af ulykker og personskader i trafikken på kommunens veje og stier. Dette skal både gøres ved at forebygge gennem adfærdspåvirkning af trafikanter og ved indsatser på lokaliteter, hvor der sker mange ulykker.

Herudover skal indsatser og aktiviteter i trafiksikkerhedsplanen understøtte udviklingen af attraktive og bæredygtige lokalsamfund i Gribskov Kommune, med særligt fokus på at forbedre sikkerheden og trygheden for cyklende og gående.

Målet er en handlingsplan for trafiksikkerhed i Gribskov Kommune, der sikrer,

    • at kommunen får mest mulig sikkerhed og tryghed for de afsatte midler
    • at kommunen får et solidt grundlag at arbejde efter
    • at både teknikere, politikere og borgere føler et ejerskab for planen

Som grundlag og forudsætninger for arbejdet ligger bl.a. kommunens trafiksikkerhedspolitik samt øvrige planer og politikker, med relation til trafik, trafiksikkerhed og mobilitet, herunder ny struktur for skoler og fritidsordninger og planer om udvikling af attraktive bæredygtige lokalsamfund under overskriften ”Børnebyer”.