Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
ANALYSER
I forbindelse med trafiksikkerhedsplanen er de trafikale forhold i Gribskov kommune kortlagt for så vidt angår en oversigt over vej og stinettet samt analyser af trafikuheld og oplevet utryghed i trafikken. Desuden er der gennemført en transportvaneundersøgelse blandt skoleeleverne.

Sideløbende med arbejdet med trafiksikkerhedsplanen er der udarbejdet en analyse af trafikfarlige skoleveje og behovet for bustransport.

Læs mere her:

Uheldsanalyse

Analyse af uheldsbelastede lokaliteter

Utryghed - input fra workshops med skoler

Transportvaner