Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
TILLÆG NR. 13 FOR RAMMEOMRÅDE 1.D.13
Redegørelse

Dette tillæg er udarbejdet for at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og Lokalplan nr. 534.01 for Nordsjællands Efterskole. Kommuneplantillægget ændrer rammebestemmelserne for rammeområde 1.D.06.

Rammeområdets afgrænsning ændres ikke med kommuneplantillægget. Tillægget medfører alene en ændring af bestemmelsen om bygningshøjder.

Baggrund for nye rammebestemmelser
Kommuneplanens tidligere rammebestemmelser udlagde området til offentlige formål, hvilket fastholdes. Imidlertid er bygningshøjderne i dag ikke i overensstemmelse med kommunenplanen. Da formålet med Lokalplan 534.01 at give mulighed for en fremadrettet udbygning af skolen som helhed, hvor der ønskes en tilpasning til eksisterende byggeri, fastsættes nye rammebestemmelser om bygningshøjder for at skabe entydighed om eksisterende forhold og den ønskede tilpasning hertil.

Nye rammebestemmelser for rammeområde 1.D.13
Rammeområdets afgrænsning fastholdes.

Kommuneplantillæg nr. 13 fastlægger følgende bestemmelser for rammeområdet :


1.D.13Efterskole ved Valby
AnvendelseOffentlige formål som skole og undervisning, højskole, kostskole og lignende samt aktiviteter under folkeoplysningsoven.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsesprocent25 for området under ét.
GrundstørrelseOmrådet må ikke udstykkes.
BygningshøjdeMaks. 2,5 etager
Maks. 8,5 m
Dog må idrætshal opføres med en højde på maks. 11 m


Hidtidige rammebestemmelser1.D.06Efterskole ved Valby
AnvendelseOffentlige formål som skole og undervisning, højskole, kostskole og lignende samt aktiviteter under folkeoplysningsoven.
ZonestatusLandzone
Bebyggelsesprocent25 for området under ét.
GrundstørrelseOmrådet må ikke udstykkes.
BygningshøjdeMaks. 2 etager
Maks. 7,5 m

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk