Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
HVORDAN ER PLANEN BLEVET TIL?
Udarbejdelse af planforslag

Planforslaget er udarbejdet på baggrund Planudvalgets og Byrådets drøftelser, Planstrategi 2008, Regionplan 2008, eksisterende kommuneplaner og sektorplaner, andre overordnede planer, statslige interesser mv.

I forbindelse med udarbejdelse af planforslaget er kommuneplanemnerne desuden blevet drøftet på en række dialogmøder og der har været særlige inddragelsesforløb for børnefamilier og unge. En række organisationer mv. har tillige indsendt idéer til arbejdet. Herudover er også indgået de inputs i arbejdet som Byrådet modtog i forbindelse med offentlighedsfasen til Planstrategi 2008 der var relevante for kommuneplanarbejdet. Du kan læse mere om dette her.

På administrativt niveau har der været dialog med nabokommuner og Miljøministeriet.

Forslag til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune med tilhørende miljøvurdering har været offentlig fremlagt i perioden 05.05.2009-30.06.2009. I offentlighedsfasen har der været afholdt et offentligt møde den 05.06.2009 hvor planforslaget blev præsenteret og drøftet. Se opsamling af essens af drøftelserne på det offentlige møde her.

Endelig vedtagelse
Den 14.09.2009 vedtog Gribskov Byråd Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune med tilhørende miljøvurdering.

I forbindelse med offentlighedsfasen (fra den 05.05.2009 til den 30.06.2009) har kommunen modtaget 79 indsendt indlæg med ændringsforslag/bemærkninger. Disse er behandlet af Byrådet som led i den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

De indkomne indlæg omhandler særligt:

  • Kommentarer til byudvikling til boligformål særligt i Vejby, Ramløse, Esrum og Græsted
  • Modstand mod udpegning af erhvervsområder ved Græsted og Helsinge
  • Modstand mod udpegning af centerområde ved Rågeleje/Hesselbjerg
  • Kommentarer for og imod til Byrådets ønske om at overføre sommerhusområder til byzone samt flere nye ønsker om overførsel til og fra sommerhusområder
  • Udstykning i sommerhusområder

Efter offentlighedsfasen er der indarbejdet en række mindre væsentlige ændringer i den endelig udformning af kommuneplanen. De konkrete ændringer som Byrådet besluttede i forbindelse med den endelige vedtagelse fremgår af kommuneplanens redegørelsesdel.

Du kan læse mere om Byrådets behandling af ændringsforslag/bemærkninger her >> KP Byrådets behandling af ændringsforslag ved vedtagelse 14092009.pdf(678Kbyte)

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk