Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.1 EL

Elforsyning
El til forbrug i Gribskov Kommune leveres fra det nationale elnet. Der regnes med et distributionstab på 7 %. Med et samlet elforbrug på 225 GWh (2011) er det samlede elproduktionsbehov i Gribskov Kommune 242 GWh (2011).
I Gribskov Kommune produceres el lokalt via tre kilder - på Helsinge og Vejby-Tisvilde kraftvarmeværker, som begge er baseret på naturgas, samt på en 600 kW vindmølle placeret ved Mønge By. Den samlede elproduktion fra Helsinge og Vejby-Tisvilde kraftvarmeværker i 2011 var ca. 26.000 MWh, mens vindmøllen ved Mønge By producrede ca. 1.500 MWh i 2011. Al el produceret lokalt leveres til det nationale elnet.
Den samlede lokale elproduktion i 2011 svarede til ca. 11 % af elproduktionsbehovet i Gribskov Kommune

Strategisk Energiplan