Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
7.1 FLEKSIBILITET I ENERGIFORSYNING OG -FORBRUG

Fleksibilitet i energiforsyningen og -forbrug
Ved at fokusere på at sammentænke energisystemer og understøtte behovet for fleksibelt forbrug og produktion af energi i den overordnede energiplanlægning kan Gribskov Kommune bidrage til at optimere energisystemet i kommunen. Det er især kraftvarmeværkerne i Helsinge og Vejby-Tisvilde, der har en rolle som regulerbar kraft i elsystemet via deres gas-motorer og elkedler.
Derudover udgør den store andel af individuelle oliefyr og huse med elvarme i kommunen et stort potentiale for regulerbare varmepumper i fremtiden. Varmepumperne kan med forbrugsstyring og evt. lagerkapacitet være med til at bidrage til fleksibiliteten på forbrugssiden. Gribskov kommune kan, gennem oplysning og initiering af samarbejder om fremme af varmepumper, bidrage til at øge fleksibiliteten af nettet og dermed til øget indpasning af vedvarende energi.
Større varmepumper i tilknytning til jordvarmeanlæg vil sjældent alene kunne konkurrere med fjernvarme baseret på naturgas eller flis, men til udnyttelse af lavtemperaturvarme kan varmepumper være relevante. Det gælder især i forbindelse med udnyttelse af spildvarme fra industri og ved udnyttelse af varmen fra geotermisk varme. Udnyttelse af geotermi til fjernvarme på større skala diskuteres på nuværende tidspunkt i Hillerød og Farum.
En sikring af fleksibilitet i energisystemet kræver samarbejde med forsyningsselskaberne og samarbejde på tværs af kommunegrænserne

Strategisk Energiplan