Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANLÆGNINGEN AF FIAT-GRUNDEN I HELSINGE
Indkaldelse af forslag og idéer til kommuneplanlægningen af 'Fiat-grunden' i Helsinge

Har du ideer og forslag til kommunens planlægning af 'Fiat-grunden', der er et mindre byomdannelsesområde mellem Vestergade og Skolegade i Helsinge.

Gribskov Kommune er i dialog med ejeren af området samt med en dagligvare-butikskæde, der har fremlagt et projekt for omdannelse af området. Omdannelsen omfatter nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af en bygning, der rummer dagligvarebutik i stue-etagen og andet erhverv på første sal.

Plan- og Miljøudvalget har behandlet sagen ad flere omgange og lægger vægt på

  • arkitektur og planløsning, der er tilpasset området
  • en fremtidig vejforbindelse mellem Skolegade og Vestergade
  • sammenhængen med Tinghus-grunden og NAG-grunden

Projektet vil kræve en ændring af kommuneplanens rammebestemmelser i det en mindre del af området er udpeget til boligområde og ville skulle overføres til centerområde. På den baggrund indkaldes nu ideer og forslag til den kommende planlægning.Området består af matriklerne 9au, 9x, 9ø, 9af,9n,30b og en mindre del af 30 a Helsinge by, Helsinge, hvoraf matr. nr. 9ø og 9af er beliggende i boligområde (se kort). Gribskov Kommune har på baggrund af en statistisk analyse af placeringen af de nuværende center-funktioner vurderet, at de to matrikler i kraft af deres beliggende er en del af 'det faktiske centerområde', og at de derfor kan overføres til centerområde.

Ideer, forslag og kommentarer til kommuneplantillægget skal være kommunen i hænde senest den 7. februar og sendes til kem@gribskov.dk eller til

Plan- og Miljøudvalget
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk