Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
7.3 ENERGIRIGTIG OG MILJØVENLIG VARMEFORSYNING I SMÅBYER OG BOLIGER UDENFOR FJERNVARMEOMRÅDERNE

Energirigtig og miljøvenlig varmeforsyning i småbyerne og boliger uden for fjernvarmeområderne
I de områder, der defineres som "boliger i det åbne land", som er områder uden kollektiv forsyning, har kommunen kun mulighed for at påvirke valg af opvarmningsform gennem information og samarbejder.
Løsningsmulighederne i de mindre landsbyer og bysamfund er uklare, og kommunen kan kun opfordre til dialog og samarbejde, men ikke direkte skubbe på en omstilling til ikke-fossil energi. Kommunen har mulighed for, som et led i sit fokus på landsbyernes udvikling, at inddrage mulighederne for energibesparelser og mere vedvarende energi.
Vilkårene for varmepumper er blevet væsentligt forbedret i 2013 med de nye eltariffer. I områder uden mulighed for fjernvarme eller fælles løsninger kan kommunen undersøge muligheder for samarbejde med energiselskaberne om forskellige forretningsmodeller for at fremme varmepumper og evt. energirenoveringer i boliger.
I øvrigt henvises til Gribskov Kommunes varmeplan for yderligere oplysninger

Strategisk Energiplan