Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4.2 FJERNVARME
Fjernvarme
Der er to fjernvarmeværker og to kraftvarmeværker i Gribskov Kommune: Gilleleje, Græsted, Helsinge og Vejby-Tisvilde. I 2011 producerede de fire værker i alt 125.000 MWh fjernvarme. Med et samlet gennemsnitligt varmetab fra fjernvarmerørene på 27 % var det samlede fjernvarmesalg i Gribskov Kommune i 2011 91.000 MWh. Fjernvarmen blev solgt til i alt 4.336 kunder, hvoraf 92 % var private husholdninger.
Fjernvarmen, som er produceret på kraftvarmeværkerne i Helsinge og Vejby-Tisvilde, er baseret på naturgas og i mindre grad el fra solpaneler, mens produktionen af fjernvarme på Gilleleje og Græsted fjernvarmeværker er baseret på træflis.

Strategisk Energiplan