Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
4. SPILDEVANDSRENSNING
Spildevandsrensning
4.1 Status for renseanlæg
4.2 Planlægning for renseanlæg
4.3 Slambehandling


Spildevandsrensningen sker i dag primært på kloakforsyningens 9 renseanlæg, som ligger i Gribskov Kommune. Hvert renseanlæg håndterer spildevand fra et opland. Oplandene varierer i størrelse, ligesom renseanlæggene varierer i kapacitet og alder. Desuden er der 2 private renseanlæg i kommunen som betjener mere end 30 personer (>30 PE).
Skema med status og plan for renseanlæg samt forklaring og beregningsforudsætninger kan findes under Bilag.
Renseanlæggene skal overholde udlederkrav og definerede renseniveauer. Der kan findes uddybende oplysninger om kloakforsyningens renseanlæg på Gribvand.dk

Spildevandsplan 2013-17