Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANLÆGNING FOR ET OMRÅDE I STÆREMOSEN, GILLELEJE
Hvad skal der ske med Buksesnedkerens bygninger i Stæremosen, Gilleleje?

Har du ideer og forslag til kommunens planlægning for Buksesnedkerens bygninger samt nogle ubebyggede arealer kommunale arealer bl.a. cirkuspladsen.

Gribskov Kommune er i dialog med Excalibur-Denmark, der ønsker at etablere et bilmuseum i bygningerne og udnytte de ubebyggede arealer til parkering og biludstilling. Udover museum ønskes der etableret en række relaterede funktioner, herunder et produktionsområde til samling af Excalibur-biler, museum for Bjergkøbing Grand Prix, restauranter til de besøgende mv.

Området er i dag udlagt til erhvervsformål som industri-, håndværks- og lagervirksomheder herunder service og forretningsvirksomhed, og derfor vil projektet kræve, at rammer for anvendelse mv for området ændres, da der reelt er tale om et fritids- og turistanlæg, hvor bil-produktionen udgør en mindre del. Forud for planlægningen indkaldes der hermed ideer og forslag til et muligt kommuneplantillæg.

Arealet er ca. 73.000 m2 og består af matr.nr. 89tm, 89tl og 89nh, alle Gilleleje by, Gilleleje.

For at projektet kan gennemføres, kræves der udover en ændring af kommuneplanen, at der vedtages en ny lokalplan for området.

Gribskov Kommune vil i planlægningen lægge vægt på, at anlægget indpasses bedst muligt i omgivelserne. Gillelejes profil og turisme-udviklingen i kommunen vil ligeledes være hovedspørgsmål i planlægningen.

Ideer, forslag og kommentarer til kommuneplanlægningen skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 20. september 2011 og sendes til kem@gribskov.dk eller til

Plan- og Miljøudvalget
Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Anmodningen om ny planlægning for området har været behandlet af Plan og Miljøudvalget den 25.05.11 (pkt 62) og den 31.08.11 (pkt 101)

Spørgsmål kan rettes til kem@gribskov.dk eller tlf. 7249 6009.

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk