Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
7.2 MILJØVENLIG OG FLEKSIBEL FJERNVARME

Miljøvenlig og fleksibel fjernvarme
Fjernvarmen er vigtig i fremtidens energisystem med en stor andel af vedvarende energi. Dels kan fjernvarmen produceres på mange forskellige brændsler, og dels vil fjernvarmen fremover få en meget vigtig rolle i forhold til indpasningen af vedvarende energi og balancering af elnettet via elkedler og varmepumper.
Fjernvarmedækningen i Gribskov Kommune er 23 %, hvilket er under landsgennemsnittet, som var på 63 % i 2012. Dette er til trods for langt lavere varmeregninger for fjernvarmeboliger i forhold til boliger opvarmning med el, olie og naturgas. Hovedårsagen til den lave andel af fjernvarme er, at en stor del af boligerne i kommunen ligger uden for byområder, samt den store andel af boligerne, der er sommerhuse eller ligger i sommerhusområder.
I de fire fjernvarmeforsynede byer i Gribskov Kommune - Græsted, Gilleleje, Vejby-Tisvilde og Helsinge - er der dog stadig muligheder for at få flere forbrugere med. Især i Gilleleje og Græsted er der fortsat en del husstande, der ikke er tilsluttet fjernvarmenettet.
Med energiaftalen indføres et stop for installering af olie- og naturgasfyr i nye bygninger fra 2013. Fra 2016 vil det ikke længere være muligt at installere oliefyr i kollektivt forsynede områder, dvs. hverken i områder udlagt til naturgas eller fjernvarme. Det betyder, at en stor del af oliefyrene i byerne forsvinder ”af sig selv” inden for en kortere årrække.
Reglerne for tilslutningspligt/ikke tilslutningspligt til fjernvarmenettet kan undergrave mulighederne for en udbygning med fjernvarme. Uden høj tilslutningsprocent i nye områder vil antallet af forbrugere til at betale investeringsomkostningerne være lille og det faste bidrag af varmeregningen blive større. Det kan i så fald starte en ond spiral.
Gribskov Kommune har mulighed for at overveje brugen af tilslutningspligt for at sikre høj tilslutning ved udbygning med fjernvarme og dermed sikre, at projekterne kan gennemføres med lavest mulige omkostninger for den enkelte fjernvarmeforbruger

Strategisk Energiplan