Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.2. ELFORBRUG
Elforbruget i Gribskov Kommune er kortlagt på baggrund af data fra DONG Energy, som er det ansvarlige eldistributionsselskab i kommunen. Elforbruget for kommunen som virksomhed er opgjort ud fra kommunens egne forbrugsregistreringer. Det samlede elforbrug i Gribskov Kommune er af DONG Energy opgjort til 225 GWh.
Elforbruget for husholdninger og sommerhuse inkluderer el til opvarmning. Af figuren ses det, at husholdningerne står for 40 %, sommerhusene for 25 %, handels- og servicesektoren for 21 %, produktionserhverv for 9 %, mens kommunen som virksomhed står for de sidste 5 % af det samlede elforbrug i Gribskov Kommune.
Go’ Energi har opgjort følgende typiske fordeling af en husholdnings elforbrug:
Analysen af elforbruget i Gribskov Kommune viser, at hver husholdning i gennemsnit anvender ca. 4.500 kWh/år til ovenstående elforbrugsformål. De helårsbeboede sommerhuse vurderes at bruge noget mindre, ca. 2.500 kWh/år, idet de typisk består af to personer.
Sommerhusene, der primært anvendes i ferier, skønnes at anvende ca. 1.500 kWh/år. Dette stemmer overens med rapporten "Kortlægning af sommerhuse i Gribskov Kommune - med henblik på at formulere tiltag, der kan nedbringe CO2-udledningen" udarbejdet af Gribskov Kommune, som viser, at sommerhusene i gennemsnit anvender 3.000 kWh/år inklusive el til opvarmning.

Strategisk Energiplan