Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3.3 NATURGASFORBRUG

Naturgasforbrug
HMN Naturgas har oplyst et samlet salg af naturgas til Gribskov Kommune på ca. 14,8 millioner m3 i 2011, hvoraf varmeforsyningen aftog ca. 9,9 millioner m3, svarende til 67 %.
Det årlige individuelle naturgasforbrug udgør i alt ca. 52.000 MWh (2011) (graddagekorrigeret). Fordelingen af det individuelle naturgasforbrug mellem sektorer er illustreret på figuren herunder. Produktionserhvervene aftog 54 % af det individuelle naturgasforbrug, husholdningerne 38 %, kommunen som virksomhed 5 % og handels- og servicesektoren 3 %.

Strategisk Energiplan