Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
TILLÆG NR. 8 FOR RAMMEOMRÅDE 1.D.12
Redegørelse

Baggrund for udarbejdelse af Tillæg nr. 8

Rammebestemmelser for området

Hidtidige rammebestemmelser for området

Redegørelse
Dette tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune er udarbejdet af Gribskov kommune i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan nr. 512.10 for område til uddannelse, kultur og idræt i Helsinge.

Tillægget er endeligt vedtaget af Byrådet den 07.04.2011.

Tillægget bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen. Se lokalplanen på www.gribskov.dk/lokalplaner. Lokalplanområdet overgår med dette kommuneplantillæg fra rammeområde 1.D.01 til rammeområde 1.D.12.

Rammeområdet omfatter matr. nr. 1an, 1ls, 9a, 9bs, 9dh, 9do, 9dy, 9dx, 9dæ, 9dø, 9ea, 9g, 9h, 9i, 9l, 9m, 9z, 16e, 17b, 7000ae, 7000aa, 7000cg og 7000m alle Helsinge By, Helsinge

Baggrund for udarbejdelse af tillæg nr. 8
Kommuneplanens hidtidige rammebestemmelser udlagde området til offentlige formål som skole, undervisning og daginstitutioner, idræt og aktiviteter under folkeoplysningsloven, samt større arrangementer som cirkusforestillinger, messer og lignende.

Den gældende anvendelsesbestemmelse er forenklet til offentlige formål som uddannelse, kultur og idræt samt offentlig service som daginstitutioner. Endvidere er anvendelsen udvidet til at omfatte privat service i tilknytning til de offentlige formål. Dette for at skabe mulighed for fx en fysioterapeut eller kiropraktor i tilknytning til idrætshallerne. Der kan også være tale om et fitness center.

De hidtidige rammebestemmelser indeholdt regulering af bebyggelse, der ikke var forenelig med den udvikling, som Lokalplan 512.10 skal skabe mulighed for. Således fastsatte de hidtidige rammebestemmelser, at bebyggelse skulle opføres i en højde på maksimalt 8,5 meter. For at kunne skabe optimale rammer for en ny svømmehal og evt. andre idrætshaller er den maksimale højde i øget til 12 meter.

Rammebestemmelser for området
1.D.12.jpg 1.D.12.jpg


1.D.12Skole-, kultur- og idrætsområde i Helsinge
AnvendelseOffentlige formål som uddannelse, kultur, og idræt samt offentlig service som daginstitutioner og privat service i tiknytning til de offentlige formål.
ZonestatusByzone
Bebyggelsesprocent25
GrundstørrelseDe enkelte ejendomme må ikke udstykkes yderligere.
BygningshøjdeMaks. 2 etager
Maks. 12 meter

Enkelte bygningsdele må være højere under hensyn til bygningernes anvendelse.

Hidtidige rammebestemmelser for området

1.D.01Skole-, kultur- og idrætsområde i Helsinge
AnvendelseOffentlige formål som skole, undervisning og daginstitutioner, idræt og aktiviteter under folkeoplysningsloven, samt større arrangementer som cirkusforestillinger, messer og lignende.
ZonestatusByzone og landzone, fremtidig byzone
Bebyggelsesprocent25
GrundstørrelseDe enkelte ejendomme må ikke udstykkes yderligere.
BygningshøjdeMaks. 2 etager
Maks. 8,5 m

Enkelte bygningsdele må være højere under hensyn til bygningernes anvendelse.

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk