Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
7.5 VEDVARENDE ENERGI

Ambitionen om det fossilfri energisystem betyder, at der skal omstilles til vedvarende energi. Biomassen er en særlig udfordring, fordi ressourcen er begrænset og der bliver brug for den på de større værker til at balancere de store mængder fluktuerende el fra vindmøller og solceller. Flis bliver i dag i Gribskov Kommune anvendt direkte til varmeproduktion i Græsted og Gilleleje uden tilhørende kraftproduktion. Derudover har mange husstande brændeovne til at supplere enten elvarme eller oliefyr.
Store solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion er i drift i Helsinge og Vejby-Tisvilde, mens kun én større vindmølle i kommunen leverer el til nettet. Der er potentiale for mere vedvarende energi i Gribskov Kommune og for mere effektiv udnyttelse af flisen. Kommunen har mulighed for i samarbejde med værkerne at udpege egnede placeringer for større solvarmeanlæg i tilknytning til de flisfyrede værker, og for at kapaciteten på flisværkerne udnyttes bedst muligt.
Udsortering af det organiske affald vil med stor sandsynlighed blive et krav om kort tid. Gribskov Kommune er i dialog med Vestforbrænding om etableringen af et biogasanlæg til organisk affald i Helsinge og vil med revision af kommuneplan 2013 udpege 1-2 områder til placering af et biogasanlæg i Gribskov Kommune. Med kravet om generel udsortering kan det være relevant at diskutere en bredere fælles løsning i samarbejde med flere kommuner. Forbehandling af affaldet fra Gribskov Kommune til et større fælles biogasanlæg et andet sted eller modtagelse af affald fra flere kommuner kunne være muligheder. Biogassen kan anvendes direkte til el- og varmeproduktion og dermed fortrænge naturgas.
Gribskov Kommune har foretaget en undersøgelse af muligheden for at udpege områder i Gribskov Kommune til opstilling af store vindmøller. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i de områder i kommunen, hvor afstandskravet til nabobebyggelse er overholdt. Det drejer sig om 17 områder, som er blevet undersøgt nærmere med hensyn til øvrige placeringshensyn såsom beskyttet natur, kulturhistorie, landskab og produktionskapacitet. Undersøgelsen konkluderede, at ingen af de 17 områder er egnet til opstilling af store vindmøller under de gældende forudsætninger.

Strategisk Energiplan