Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
UNGE BILISTER
Unge

Unge bilister mellem 18-24 år er et alvorligt problem i Gribskov Kommune, idet der har været en ung bilist involveret i 40 % af alle ulykker. Samtidig er der sket mange alvorlige personskader i disse ulykker. Det betyder ikke nødvendigvis, at unge har haft hovedskylden i disse ulykker – de har bare været impliceret.

1) I 136 ulykker har der været en ung fører af et motorkøretøj involveret.
2) Der er kommet 81 personer til skade i ulykker med unge i motorkøretøjer
3) 6 dræbte, 21 alvorligt tilskadekomne, 54 let tilskadekomne

Ulykkesrisikoen er også klart størst for aldersgruppen 18-24 år, hvor 21 ud af 10.000 indbyggere i kommunen kommer til skade i trafikulykker om året, hvilket er ca. dobbelt så hyppigt som gennemsnittet i kommunen. Dette er lig niveauet på landsplan, hvor unge også er udpeget som indsatsområde.

Kønsmæssigt er der klart overvægt af ulykker med mænd, idet 68 % af alle involverede parter er mand. Særligt i aldersgrupperne 16-17 og 18-24 år er mænd overrepræsenterede, idet ca. 75-80 % af personer i ulykker i disse aldersgrupper er mænd.

Indsatsen overfor unge trafikanter skal både omfatte aktiviteter, som er direkte målrettet denne trafikantgruppe og aktiviteter i forbindelse med tidlige indsatser for at forbedre trafikkulturen generelt.

Forslag til aktiviteter
Indsatser indenfor dette område udvikles og iværksættes i samarbejde med det lokale forum for trafiksikkerhed.