Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
KOMMUNEPLANTILLÆG
Byrådet kan løbende udarbejde tillæg til kommuneplanen. Behovet for tillæg opstår i de fleste tilfælde i forbindelse med en lokalplan der forudsætter et kommuneplantillæg eller når gennemførsel af et givet projekt forudsætter VVM-tillæg. Tillæg til kommuneplanen vil fremover fremgå som en integreret del af planen efter at tillægget er endeligt vedtaget.

Her ser du en oversigt over vedtagne kommuneplantillæg og forslag til kommuneplantillæg.

Gribskov Kommune - Rådhusvej 3 - 3200 Helsinge - e-mail: tms@gribskov.dk