Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
UDBEDRING AF SORTE PLETTER OG STRÆKNINGER
Den samfundsøkonomiske omkostning ved trafikulykker er høj. En personskadeulykke koster i gennemsnit samfundet 4,8 mio. kr. og en materielskadeulykke koster 0,7 mio. kr. (2010 priser).

Prisen er sammensat af de omkostninger, der er forbundet med smerte og personlige omkostninger i ulykkerne, samt mistet arbejdsfortjeneste og de materielle og administrative omkostninger. Investeringer i fysiske løsninger, der kan forbedre sikkerheden, er således ofte en god forretning for både kommunen og samfundet i øvrigt.

Nogle af de udpegede lokaliteter er også udpeget i en analyse af trafikfarlige skoleveje, som Center for Plan, Klima og Trafik har fået udført i foråret 2013. 2 af de udpegede kryds og 1 af strækningerne er desuden udpeget som utrygge at færdes i for lette trafikanter i forbindelse med dialogmøderne med skolerne.

Ulykkesbekæmpelse på konkrete ulykkesbelastede lokaliteter vil ofte bestå af fysiske tiltag som f.eks. lokal hastighedsdæmpning, vejbump, afmærkning og ombygninger. De fysiske forbedringer bør altid suppleres med information om hvorfor forholdene ændres og hvordan de skal anvendes fremover for at gøre det mere sikkert.

Forslag til aktiviteter - anlæg
Desuden
udpeget som
Løsningsforslag
Overslags-pris
(kr. ekskl. moms)
Skønnet effekt
(sparede ulykker på fem år)**
Utryg
Trafikfarlig
    Kildevej/
    Askemosevejen
X
X
Ændring af skiltning samt analyse af oversigtsforhold

Alternativt forsat kryds
40.000


2.000.000
0,0


1,2
    Tisvildevej/
    Rågelejevej
X
X
Genmarkering i krydszone og rumleriller på sideveje
50.000
0,7
Gilleleje Hovedgade - fra Harevænget til Gilleleje Station
X
Rundkørsel ved Nakkehoved Strandvej
3.500.000
1,7
Pårupvej - fra Ålekistevej til Ny Mårumvej
X
Rumleriller i vejmidten

Alternativ sideudvidelse
330.000

10.000.000
1,0

1,3
Frederiksværkvej – fra Spånbækvej til Præstevej
(X)
Fældning af træ, flytning af hastighedstavler, baggrundmarkering
55.000
1,3
Hillerødvejen/Gillelejevej – fra Krigsagervej til Sygehusvej
X
Rundkørsel i krydset Møllevej/Søgårdsvej

Rumleriller og visuelle forstærkninger
4.500.000


1.000.000
1,7


1,3
Vesterbrogade – fra Gangen til KornmodsvejEtablering af bump og afmærkning
225.000
1,7
Strandvejen – fra Strandkrogen til Vestervang
X
Din fart tavler og byzonerepetitionstavler
240.000
0,7
Strandvejen – fra Lille Orebjergvej til Ranunkelvej
X
Strækningsanalyse med fokus på Smidstrup samt kurveforløb på resten af strækningen

Supplerende afmærkning på landevejsstrækningerne
100.000
250.000
Rundinsvej – fra Skolegade til KildevejStrækningsanalyse med fokus på afmærkning og oversigtsforhold
75.000
Græsted Hovedgade – fra Holtvej til Kastanievej
X
Samlet trafiksaneringsplan for hele strækningen inkl. proces
250.000
*Overslagspriser er baseret på erfaringspriser og er ekskl. moms, projektering, tilsyn, evt. ekspropriation mv.
**Effekten er et vurderet på baggrund af et overordnet skøn efter Hugo Højgaard metoden (50/33-metoden), effekten på eventuelle ekstrauheld er ikke medregnet.

De enkelte lokaliteters ulykkesbillede samt hypoteser og forslag til mulige løsninger er beskrevet nærmere i rapporten ”Analyse af uheldsbelastede lokaliteter”.