Åben navigator for blinde og svagtseende
Sitemap  |   |  Læs op  |  Print
Søg 
3. ENERGIFORBRUG
3.1 Opvarmning

3.2 Elforbrug
3.3 Naturgas


Denne del af kortlægningen omfatter elforbruget, naturgasforbruget, energiforbruget til opvarmning og til produktionsformål i alle sektorer i Gribskov Kommune, dvs. husholdningerne, produktionserhverv og handels- og servicesektoren samt kommunen som virksomhed. Hertil kommer transportsektorens energiforbrug, som vi dog ikke medtager i denne kortlægning, da indsatser rettet mod transportsektoren p.t. ikke er noget, kommunerne har den store indflydelse på.

Strategisk Energiplan