02 LÆRERRÅDSMØDE 220415

Dagsorden/Referat
MødeforumLærerrådet
OrdstyrerJesper Caprani
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat -> Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '01 - 110315 Musikskolens lærerrådsmøde'
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt
3Forårskoncerten 19. maj i Gribskov Kultursal
Hvilket niveau - og hvilken bredde når koncerten med eller uden pause max skal vare 1½ time.
Kenneth står for lydprøve indpisker!
Hvilken tid møder lærerne ind - og hvilke forventninger har I til hinanden?
Hvornår er der deadline - som alle overholder for programtilmelding?
Ref.Programindlæg sendes til Ole, hvorefter Kenneth sætter tid til lydprøve.
Deadline onsdag 6. maj
Forslag om fælles afslutningsnummer: Rock me baby i H- dur - Formen kan aflyttes fra Jomfru Ane Bands originalversion. 3 vers med forskellige sangere for hvert vers. Sanglærerne fordeler sangerne og Ole organiserer.
John giver plads til instrumentale spidsfindigheder. Altså : Instrumentallærere kontakter John mhb. på dette.
John rundsender tekst og akkorder.
Det er besluttet at der i fremtiden skal være et fælles afslutningsnummer.
1 x 45 og 15 minutters pause - 2. afdeling 30 min.
Niveau skal være højt, og det påhviler den enkelte lærer at sikre dette.
Indhold: titel, komponist, deltagere, ca. tid og udstyr.
Husorkester som backing for solister - materiale skal være fremme til John senest 4. maj.
Lydprøve kl. 17.00 - Mads
Instrument get in kl. 14.00 : Adam - Kenneth - Erling - Ole
4Bordet rundt med oplevelser fra Halfdan & Carl teams, samt workshops og skolekoncert
Ref.Teams: Forskel på oplevelsen af skolerne - overvejelse om at opfordre skolerne til at benytte optaktsmaterialet. Der kom fine små kompositioner ud af Carl oplæg.
God feedback på Halfdan ved skolekoncerterne. Nogle børn havde selv skrevet vers, og som blev fremført på skolekoncerterne.
Planlægningen startede for sent.
Næste gang planlægges hele pakken: Skolekoncerter med genopfriskning af teamindslag - optaktsbesøg - ledsagelsesmateriale.
Timingen skal overvejes - bl.a. skolernes sangdag og konfirmationsforberedelse i uge 16?
Tydeligere forventningsafstemninger vedr. planlægning.
Workshops: Timingen - måske skal den placeres på en anden uge end skolekoncerterne.
Indhold og tilgængelighed
Tidspunkterne skal passe til hvad også de store elever kan deltage i.
Et dilemma at der kun deltager 33% af eleverne.
Forslag at ws afholdes i forbindelse med teams og på de dage der undervises på i for vejen.
5Hvad gør vi med læreplanerne?
Ref.Udsættes til juni-mødet
6Meddelelser:
1. Ledelsen.
2. LU/MED
3. Andre:
Ref.ad 1)
Budget og konsekvenser (se referat fra LU/MED Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document 'MED/LU - Kulturskolen')
ad 2)
Trivselsundersøgelsen ( se referat fra LU/MED Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document 'MED/LU - Kulturskolen')
ad 3)
Intet
7
Ref.
8
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)