04 100815 LÆRERRÅDSMØDE

Dagsorden/Referat
Mødeforum
OrdstyrerJesper C.
ReferentErling B.
FraværendeAfbud fra: Henrik Mittelstrass - Sandy Cortzen - Oli Jakup Gaard-Hansen - Adam Stanczel -

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '03 Lærerrådsmøde 020615'
http://www.gribskov.dk/gribskov/Mode2015.nsf/0/63BDA6CE51C20838C1257E4200246C14?OpenDocument
Ref.Godkendt
2
  • Valg af lærerrådsformand kl. 14.10
  • Valg af næstformand/suppleant
lærerrådets forretningsorden.pdflærerrådets forretningsorden.pdf
Ref.JC valgt til formand med applaus
JKL valgt som næstformand med applaus
3Overblik og aftaler vedr. Sammenspil kl. 14.30
  • Aktuelle sammenpil og tilmeldinger
  • Husorkester og coachfordeling med datopræcisering
  • Initativ vedr. nodeskrivning / talentudvikling
  • Elev ønsker at stå for et sammenspilstilbud (talentudvikling)
Ref.ad 1) Der mangler elever på de fleste hold - skal fyldes op. Hjælp hinanden med at få elever på holdene.
ad 2) Diskussion om Husorkesteret skal fortsætte i den nuværende form, eller at der skal skabes en version 2.
De lærere der er involveret i Husorkesteret skal snarest melde tilbage vedr. nuværende Husorkesteres aktiviteter - lærernes fordeling af optræden mv. Gerne i denne uge.
ad 3) Mads kommer med et opslag der udsendes - tid, indhold, niveau, -
ad 4) Eleven tilbydes hjælp fra Erling og af Mads i talentudbudet.
4Copydan indrapprotering kl. 15.00 - 15.30
Skolen er blevet udpeget til at indrapportere kopiering af fremmed materiale, som udleveres i kopi eller digitalt til jeres elever. I den anledning får vi besøg af Jan Østergaard, der repræsenterer Copydan, og som orienterer om hvordan indrapporteringen skal foregå.
Læs her aftalen mellem KL og Copydan der vedrører Musikskoler: http://kopitilundervisning.dk/docs/default-source/default-document-library/musikskoler-underskrevet-aftale.pdf?sfvrsn=2
Ref.Bakker opsættes efter aftale.
Der er opsat en bakke på hylden ved printer/kopimaskine i administrationen i Kulturhuset
Tekst & Node.jpgTekst & Node.jpg
Der opsættes også en bakke på biblioteket på Gilbjergskolen, Parkvej.
Alle skal:
  1. Tage et kopi ekstra af det undervisningsmateriale der anvendes, samt sikre sig at forside eller kolofon også kopieres i et eksemplar,
  2. På det ekstra eksemplar hvorpå forside / kolofon er hæftet skrives hvor mange antal kopier der er taget.
  3. I bakken placeres det ekstra eksemplar med oplysningerne på.
  4. Bakken tømmes med jævne mellemrum - mindst en gang pr. måned af Erling eller Ole
5Seneste opfølgning på elevtilmelding kl. 15.30 i forbindelse med en pause
Ref.Taget til efterretning
6Implementeringsplan vedr Ny Overenskomst kl. 15.45
Implementeringsplan vedr. Ny Overenskomst.odt
Lærerrådet skal indarbejde mødeflader i forbindelse med Årsplan, hvori nødvendige drøftelser i forbindelse med NY Overenskomst,kan forekomme
Ref.Lærerrådet afventer den endelige underskrift af overenskomsten og de planlagte informationsmøder mellem KL /DMpF
7Godkendelse af årsplan 16.15
årsplan 2015 - 16 version 2.docårsplan 2015 - 16 version 2.doc
Ref.Ja til søndag / mandag d. 29./30. maj - Hvis ikke muligt aftenopsætning onsdag d.11.5. og koncert d. 12.5.
Årsplan godkendt med enkelte mangler ( talentkoncert dato)
8Fokuseringer i denne sæson 16.25
1) Samarbejde i forbindelse med læringsreformen, herunder aftaler om evaluering af allerede afholdte tiltag.
2) Ukendt Landskab - titlen på en Kunst Trienale der afholdes fra juni 2016 til efteråret 2016. Musikskolen forventes at deltage på forskellig vis.
3) Skolekoncerttur og workshops i foråret
4) Tiltag i forbindelse med elevtilgang / afgang?
Ref.Udskudt til næste
9Meddelelser: 16.40
1. Ledelsen.
2. LU/MED
3. Andre:
Ref.Ad 1) Lektionsfordeling Lektionsfordeling 110815.pdfLektionsfordeling 110815.pdf
TR vil kunne forklare lektionsfordelings arket
10Punkter på næste møde: 16.55
Ref.Udskudt
11Eventuelt 17.00
Ref.Udskudt

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)