03 LÆRERRÅDSMØDE 020615

Dagsorden/Referat
MødeforumMusikskolens lærerråd
OrdstyrerJesper Caprani
ReferentErling Bevensee
FraværendeKarin Fester, Gabrielle

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '02 Lærerrådsmøde 220415'
http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue?readForm&db=C1257D71002D3951&iD=CBBB90909560CCF4C1257C07004597A1?OpenDocument
Ref.Godkendt
2Status på tilmelding (ventelistestatus, 30 min status, grundskolestatus, forudsætning om samme uv-dage)
Ref.Det besluttes at de lærere der stadig kan tage 30 minutters elever i følge tidligere fordeling, afgiver til de lærere, hvor der er ønsker om 30 minutter. Ventelister gennemgås, og såfremt der er 30 minutters elever til de lærere der mangler, vil disse blive fordelt. Beslutningen træder i kraft med det samme.
3Trivselsundersøgelse.Resultatrapport_-_Musikskolen_-_MU_2015_(11-03-15).pdfKommentarrapport_-_Musikskolen_-_MU_2015_(11-03-15).pdf
LU/MED har drøftet Trivselsundersøgelsen, og fremlægger Handleplan til drøftelse.
Handleplan fokuserer på MUS, KUP og ledelsesevaluering og tilrettelæggelse af eget arbejde.
Lærerrådet skal drøfte lærernes inddragelse og form for arbejdet med Handleplanen
Ref.Det tages op, at MUS f.eks. kan foregå på et andet tidspunkt i sæsonen. Gerne tidligt så der kan tages initiativ til nye tiltag, indkøb, mv.
4Årsplan 2015/16 første version årsplan 2015 - 16 version 1.docårsplan 2015 - 16 version 1.doc
Ref.Tilrettet første version.
5
 • Evaluering af koncerter.
Der er indkommet et forslag fra kolleger om at drøfte muligheden for at der afholdes lyd - og generalprøve en dag før forårskoncerten.
Ref.
 • Bedre forberedelse
 • 2 på lyd ( heraf den ene til scenen)
 • Timekeeper
 • Hvordan findes frivillige
 • Forslaget er vedtaget
  Det er udtrykt at koncerten kunne foregå mandag med generalprøve en søndag. Det undersøges om Kultursalen kan bookes en søndag/mandag og beslutning tages i august mødet.
6Samarbejde i forbindelse med Læringsreformen
Evaluering af gennemførte tiltag
 • steelband 2. klasse
 • steelband 4. klasse
 • indskolingsprojekt med Zebra ZeZe
 • Carl Nielsen
 • Halfdan Rasmussen
 • Musical på HUC
Hvad er i kikkerten?
Ref.
 • Det skønnes at eleverne fik noget ud af tiltaget. Musikskolens lærer kunne ønske sig at "være bedre klædt på"
  Det vil være ønskeligt at samarbejdet mellem skolens lærere og musikskolens lærere kan samarbejde om tilrettelæggelsen. Det kunne ønskes at der var en afsluttende koncert - eller i det mindste at der var opsat nogle mål.
 • Klassen var forberedt - eleverne havde navneskilte på, og det var organiseret.
  Folkeskolens mål for musikundervisning.
 • Zebra - ideen blev gennemført.
  Eleverne kom i spor - og med aftale om at der var personale med. Det skete 3 gange at der ikke var personale med- Nogle lærere var ikke altid lige engageret, og var optaget af andet.
  Det hele var tilrettelagt meget nøje - og der var musikskolens musiklærere som musikere til koncerten.
 • Carl Nielsen er evalueret
 • Halfdan er evalueret
  Konceptet blev afprøvet med de lærere der deltog i teamet.
  Hvordan kan musikskolens lærere anvende e-tavlerne?
  Kan Jesper give et kursus? - Jesper vil gerne anvise en der kan.
 • Musical HUC.
  Kulturskolen har en stor andel - Musikskoleeleverne har hovedroller og bandet er alt afgørende.
 • Der kunne være opstået flere læringsvinkler til de forskellige tiltag i forhold til evt. natur og teknik - altså skolens opmærksomhed på læring.
 • Hvad er der i kikkerten: Skt. Helene har meldt ind.
  Dagpasningen har et tilbud de skal melde tilbage på.
7Læreplaner - synlighed og anvendelse?
Ref.Tages op på kommende møde.
8Overenskomst og LU´s plan for dette
Ref.Taget til efterretning.
Kunne evt. indlægge nogle mødeflader i årskalenderen.
Samarbejdsdagen bør kunne anvendes til Overenskomstdag.
9Bordet rundt
Ref.Intet
10Meddelelser:
1. Ledelsen.
2. LU/MED
3. Andre:

ad 1) ledermeddelelser, herunder MUS aftaler, og budget-idékatalog

Ref.
11Eventuelt
Ref

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)