LU/MED 091215

Dagsorden/Referat
MødeforumMED/LU Kulturskolen
Navn
Organisation
Mødedeltagere
(Navn og organisation på alle deltagere)
Laila Berthelsen
Jens Peter Børch
Jesper Caprani
Ole Heie
Erling Bevensee
Billedskolen
Musikskolen
Gæster
(Navn på deltagende gæster)
Fraværende
OrdstyrerErling Bevensee
Referent
PktDagsorden og referat
1Godkendelse af sidste mødereferat -> (indsæt link) Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document 'LU/MED 191015 Kulturskolen'
Ref.
Godkendt
2Kommentarer til dagsorden
2.1Godkendelse af dagsorden
Ref.
Godkendt
(Tilføj pkt ved at stå i nederste højre celle af tabellen og tryk på tabulatorknappen )
3Gensidig information
3.1
Ref.
Forårskoncerten kan afholdes som ønsket med lyd- og generalprøve søndag d. 29.5 og koncert mandag d. 30.5.
4Opfølgning på beslutninger
4.1
Ref.
5Arbejdsmiljø
5.1Sygefravær
5.2TAL - status
5.3Arbejdsskader - status
5.4Forebyggende indsatser
5.5
5.6
6Drøftelse
6.1Orientering om Budget 2016 som godkendt i forbindelse med ansøgning
6.2Opfølgning på processen i forbindelse med NY overenskomst
6.3Overvejelser om opgavebeskrivelse og arbejdstid vedr. NY overenskomst
6.4Planlægning af samarbejdsdag d. 23.1.16
6.5
6.6
7Beslutning
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8Evt. (Herunder aftaler vedr. kommende møder)
8.1
Ref.
8.2
Ref.
9Mødeevaluering (Produkt, proces og egen indsats)
9.1
Ref.
9.2
Ref.