LU/MED 091215

5. Arbejdsmiljø
5.1Sygefravær
Sagsfremstilling
Gennemgang af sygefravær og afledt drøftelse.
Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
Taget til efterretning - ingen anledning til bekymring
5.2TAL - status
Sagsfremstilling
Revidering af TAL
Indstilling
At der sættes en proces i gang, således at APV/TAL revideres snarest.
Bilag
Database 'Organisationen', View 'Area', Document 'HANDLEPLAN   Gribskov Kulturskole'
Dialog

Beslutning
At gennemføre TAL i foråret 2016 - indarbejde forberedelse i forbindelse med samarbejdsdag d. 23.1.16
5.3Arbejdsskader - status
Sagsfremstilling
Der er oprettet en arbejdsskade som følge af hændelsen på Gilbjergskolen
Indstilling
At status tages til efterretning
Bilag

Dialog

Beslutning
Taget til efterretning
5.4Forebyggende indsatser
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
5.5
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
5.6
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
5.7
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
5.8
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )