05 11.11.15 KULTURSKOLENS BESTYRELSE

Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelsesmøde
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat -> Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '04 160915 Kulturskolens Bestyrelse'
http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue?readForm&db=C1257D71002D3951&iD=E11527E4044C2F88C1257C070045C9B0?OpenDocument
Ref.Referatet godkendes næste gang.
2Godkendelse af dagsorden: kl. 19.15
Ref.Godkendt
3Meddelelser: 19.20 - 19.35
a) Formand
b) Elevrepræsentant
c) Ledelse
d) Andre
Ref.Udsat
4Gennemgang af baggrundsanalyse vedr. beregning i forhold til ny overenskomst. 19.35 - 19.50
Lederens beregningsværktøj præsenteres i mødet.
  • Bestyrelsen kan udtrykke ønske om at der anvendes mere tid til:
    1. Undervisning
    2. Sæsonudvidelse til f.eks. 38 uger
Ref.Gennemgået, men bestyrelsesformanden ønsker mere overskuelige baggrundsark.
5Budgetvedtagelse for 2016 som grundlag for ansøgning til Statens Kunstfonds Musikudvalg. 19.50 - 20.10
Bestyrelsen skal godkende budget.
Budgetberegning 2016.pdfBudgetberegning 2016.pdf
Ref.Budgettet godkendt som grundlag for ansøgning til Kulturstyrelsen.
Det skal undersøges hvordan fordelingen mellem ledelse og lærere er i andre musikskoler - 2 til 3 sammenlignelige musikskoler.
Bestyrelsen diskuterede mulighed for søskende/ mængde rabat, og ønsker det undersøgt i forbindelse med kommende budget 16/17
6Elevfordeling på fag for 2014 og 2015 elevstatistik 221015.pdfelevstatistik 221015.pdf 20.10 - 20.15
Ref.Taget til efterretning - og ønskes behandlet i næste møde
7Punkter på næste møde 20.15 - 20.20
Ref.
8Eventuelt 20.20 - 20.30
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)