03 080615 KULTURSKOLENS BESTYRELSE

Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '02   220415 Kulturskolens bestyrelsesmøde'
http://kulturskolen-gribskov.dk/bestyrelsen
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden: kl. 18.35
Ref.Godkendt
3Meddelelser: 18.40 - 19.00
a) Formand
b) Elevrepræsentant
c) Ledelse
d) Andre
Ref.ad a)
Intet
ad b)
Intet
Ad C )
Fine koncerter i Tivoli og ved forårskoncerten - fælles afslutninger eller den enkelte læres elevafslutning.

ad d)
intet
4Godkendelse af regnskab for 2014 kl: 19.00-19.20
Regnskabet er ved at blive udarbejdet, og materiale vil blive indsat i dagsorden snarest muligt, eller blive fremlagt på mødet.Musikskolens regnsakb 2014 Kulturstyrelsen.docMusikskolens regnsakb 2014 Kulturstyrelsen.docMusikskolens regnskab 2014.sxcMusikskolens regnskab 2014.sxc
Ref.Godkendt
5Opfølgning på budgetarbejdet vedr. prioriteringskatalog. Orientering om KIU´s beslutning i mødet d. 02.06.15 kl: 19.20 - 19.30
Ref.Orientering taget til efterretning.
Det er væsentligt at bestyrelsen får en ordentlig høringsproces uanset budgetarbejdets udvikling.
6Årskalender årsplan 2015 - 16 version 1.doc
Bestyrelsen skal beslutte mødedatoer for kommende sæson. kl- 19.30 - 19.45
Ref.Godkendt
7Økonomiopfølgning økonomiopfølgning maj 15.pdføkonomiopfølgning maj 15.pdf kl. 19.45 - 20.00
Ref.Taget til efterretning
8Status på elevtilmelding kl. 20.00 - 20.15
Ref.Status graf indsættes i referatet Elevstatistik.jpgElevstatistik.jpg
9Personalesager kl. 20.15 - 20.20
Ref.Taget til efterretning
10Punkter på næste møde kl. 20.20 - 20.25
Ref.Forslag sammensættes
11Eventuelt kl. 20.25-20.30
RefTidspunkterne skal overholdes

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)