LU/MED 191015 KULTURSKOLEN

Dagsorden/Referat
Mødeforum
Navn
Organisation
Mødedeltagere
(Navn og organisation på alle deltagere)
Jens Peter Børch
Jesper Caprani
Ole Heie
Laila Berthelsen
Erling Bevensee
Kulturskolen
Gæster
(Navn på deltagende gæster)
Fraværende
OrdstyrerErling Bevensee
ReferentErling Bevensee

PktDagsorden og referat
1Godkendelse af sidste mødereferat -> (indsæt link)Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document 'LU/MED 051015'
Ref.
Godkendt
2Kommentarer til dagsorden
2.1Opfølgning på hændelse på Gilbjergskolen under pkt 5.1
Ref.
Taget til efterretning
(Tilføj pkt ved at stå i nederste højre celle af tabellen og tryk på tabulatorknappen )
3Gensidig information
3.1
Ref.
4Opfølgning på beslutninger
4.1
Ref.
5Arbejdsmiljø
5.1Sygefravær
5.2TAL - status
5.3Arbejdsskader - status
5.4Forebyggende indsatser
5.5
5.6
6Drøftelse
6.1Tolkning af fraværspolitik i Gribskov Kommune
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7Beslutning
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8Evt. (Herunder aftaler vedr. kommende møder)
8.1
Ref.
8.2
Ref.
9Mødeevaluering (Produkt, proces og egen indsats)
9.1
Ref.
9.2
Ref.