LU/MED 191015 KULTURSKOLEN

5. Arbejdsmiljø
5.1Sygefravær
Sagsfremstilling
Opfølgning på hændelse på Gilbjergskolen
Indstilling

Bilag
Kære skoleledere

Som følge af den nylige sag om fastholdelse af en elev på Gilbjergskolen finder vi det nødvendigt at indskærpe reglerne og fastholdelse og magtanvendelse på skoleområdet.

I vedhæftede dokument finder I en beskrivelse af disse indskærpede retningslinier.

- noname.odt

I forbindelse med vores afdækning af hændelsen har vi fundet et indberetningsdokument, som Grib og Sankt Helene bruger i dag. Jeg vil gerne bede om at vi alle fremadrettet bruger dette skema. Som det også fremgår af retningslinierne skal I huske at vi ALTID har indberetningspligt i sådanne hændelser.
- Indberetningsskema til magtanvendelse.pdf

Konkret skal der gøres følgende:
  • I skal sikre at alle medarbejdere får kendskab til retningslinierne. Husk at det gælder alle der møder børn, derfor også for eksempel sekretærer og pedeller I må vurdere hvordan dette skal ske - om det er på et personalemøde eller på anden vis.
Dialog
Der vil blive udarbejdet retningslinier for hvordan man som medarbejder skal agere i forhold til mulig fastholdelse og magtanvendelse overfor elever.
Lærerne skal efterfølgende gøres bekendt med disse.
Beslutning
Taget til efterretning - med opmærksomhed på opfølgning og orientering til lærere i kommende lærermøde.
5.2TAL - status
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
5.3Arbejdsskader - status
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
5.4Forebyggende indsatser
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
5.5
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
5.6
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
5.7
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
5.8
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )