LU/MED 191015 KULTURSKOLEN

6. Drøftelse
6.1Tolkning af fraværspolitik i Gribskov Kommune
Sagsfremstilling
Punktet er genoptaget fra dagsorden 6.3. af 5.10.15, hvor punktet blev udsat.
Der har været forskellige anmodninger fra medarbejdere om tjenestefri. Dette er i de fleste tilfælde givet.
Det skal præciseres hvornår tjenestefrihed er med - eller uden løn.
Indstilling
LU/MED gennemgår kommunens vejledninger med henblik på en fælles forståelse, og beslutter hvorledes medarbejdere informeres.
Bilag
Database 'Værd at Vide', View 'Dokumentation Notes', Document 'Vejledninger til personalesystemet'
Dialog
Retningslinier gennemgået med speciel fokus på fravær ved Ulykke, akut sygdom
På baggrund af tidligere oplevet tolkning i en konkret sag drøftedes tolkningsmuligheder, specifikt i forhold til nedenstående:
"
Når der er tale om akut ulykke eller alvorlig sygdom i familien, har den ansatte ret til tjenestefrihed af kortere varighed. Det er op til den enkelte arbejdsgiver at afgøre, om tjenestefriheden skal være med eller uden løn."
Beslutning
Det anerkendes at det er lederen der vurderer hvorvidt frihed med løn kan bevilges. Lederen vil tage beslutning ud fra individuelle hensyn i kommende konkrete sager.
Dette orienteres lærerne om i kommende lærerrådsmøde.

Retningslinierne tages op igen i næste ordinære LU.
6.2
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
6.3
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
6.4
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.5
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.6
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.7
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.8
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )