05 041115 LÆRERRÅDSMØDE

Dagsorden/Referat
Mødeforum
Ordstyrer
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat -> Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document '04 100815 Lærerrådsmøde' 10.00 - 10.15
http://www.gribskov.dk/Gribskov/web.nsf/Vindue?readForm&db=C1257D71002D3951&iD=CBBB90909560CCF4C1257C07004597A1?OpenDocument
Ref.Godkendt
2Meddelelser: 10.15- 10.30
1. Ledelsen.
Som følge af den nylige sag om fastholdelse af en elev på Gilbjergskolen finder vi det nødvendigt at indskærpe reglerne om fastholdelse og magtanvendelse på skoleområdet.


I vedhæftede dokument finder I en beskrivelse af disse indskærpede retningslinier.

- noname.odt

2. LU/MED
3. Andre

Ref.ad 1) Læs den vedhæftede lovgivning for fastholdelse:
Når de endelige retningslinier fremkommer gennemgås de i lærerkollegiet.
Hvis I kommer ud for en situation så gør følgende:
1) Ring til elevens forældre

2) ring til lederen ( 72496607)
3) skriv så vidt muligt ned hvordan hændelsen er opstået - og hvorfor du har reageret, og med hvad.
Eksempel på skema til anvendelse hvis en situation opstår: Indberetningsskema til magtanvendelse.pdfIndberetningsskema til magtanvendelse.pdf

Dette giver anledning til at stramme op på regler om :
Flytning af elever:
Hvis I som lærere kontakter en elev med tilbud om en anden tid på undervisningsdagen - så: Ring til forældrene og lederen - eller brug speedadmin til at sende sms og mail til værge, elev og leder.

  • Talentkoncerten i Gilleleje Kirke er den 19. januar kl. 19.00
  • Det er muligt at komme ind i Gribskov Kultursal, søndag d. 29. maj 2016 for opstilling og lydprøve. Koncerten afholdes mandag d. 30. maj kl. 19.00
ad 2) Har deltaget i fællesmøde om overenskomst - det udleverede materiale findes her: Materialesamling til informationsmøder om de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere.pdfMaterialesamling til informationsmøder om de nye arbejdstidsregler for musikskolelærere.pdf
3Julekoncerterne - program - opsætning af anlæg - lydprøver? 10.30 - 10.45
  • 28.11.15 i Gribskov Kultursal - koncertstart kl. 14.00
  • 09.12.15 i Søborg Kirke - koncertstart kl. 19.00
    Tilmeldingsfrist, forventning til antal deltagere (varighed) og niveau, samt rollefordeling ifm praktisk afvikling (indsamling og opsætning, generalprøveplan, oprydning)
Ref.28.11. Gribskov Kultursal ( deadline for endelig tilmelding med titler - komponist osv. d. 20.11.)
Møder for opsætning kl. 10.00 - prøvegennemløb kl. 11.
Slæbeholdet opstilling: Kenneth - Ole - Erling - Henrik
Deltagende lærere rydder op - og læsser af!
Lærerband til folkeskolesange: Ole, klaver - Henrik, trommer - Sandy Vibrafon - Jesper , Bas:
Jens Peter er bandøveleder.
Erling er timekeeper
skolekor fra 13.15 - koncert kl. 14.00 : Erling skaber en fælles skrivelse til forældrene, som udsendes via musiklærer i folkeskolen og på intra.
Adam: Rock project ( 1 eller 2 numre)
Kenneth: Rasmus og Alexander ( klaver & synth) i kombi med kor
John: Store sammenspilsgruppe - The Ellings ( 1 eller 2 numre) - uden lærer
Jesper: intet
Henrik: evt. Steelfull ( 2 numre)
Sandy: Intet
Oli Jakup: Intet ( evt. 1 eller 2) uden lærer
Karin: Intet
Ole: sang elev
9.12. Søborg kirke ( deadline for endelig tilmelding med titler - komponist osv. d. 2.12.)
Opsætning og prøver:
Adam: Silas guitar 2 stykker - Glødende strenge ( 2 numre - ca. 20 stk.)
Jens Peter & Jesper & Oli & Karin: 2 - julen har bragt - Little snowflake ( ca 20 stks)
Kenneth: intet
John: intet
Henrik: intet
Sandy: intet
Karin: 2 sangnumre ( ca. 10)
Ole - en sang elev
Opsætning kl. 17.30 - generalprøve fra kl. 18.00 til 18.30
Koncertstart kl. 19.00
4Elevstatistik elevstatistik 221015.pdfelevstatistik 221015.pdfHvilke overvejelser giver det anledning til? 10.45-11.00
Ref.Udsat
5Fokuseringer i denne sæson 11.00 - 11.15 (udsat fra forrige møde)
1) Samarbejde i forbindelse med læringsreformen, herunder aftaler om evaluering af allerede afholdte tiltag.
Nye Tematikker der kan kobles op på:
* Ukendt Landskab - titlen på en Kunst Trienale der afholdes fra juni 2016 til efteråret 2016. Musikskolen forventes at deltage på forskellig vis.(se evt. NCAT.DK)
* Shakespeare år (2016 - 400 år markering af død 1616)

https://www.google.dk/#q=shakespeare


2) Skolekoncerttur og workshops i foråret
3) Tiltag i forbindelse med elevtilgang / afgang?

Ref.Udsat
6Implementering af ny overenskomst.Implementeringsplan NYO 221015.pdfImplementeringsplan NYO 221015.pdfOverenskomstforlig.pdfOverenskomstforlig.pdf
Lærerrådet skal bidrage med ideer til opgaver der kan indgå i opgaveudførelsen for den enkelte lærer.
Til inspiration vedhæftes musikskolelærernes visions oplæg af 3.11.2005Lærerens visioner 3.11.05.pdf11.15 - 12.00
Ref.Lærernes ideer om opgaver i tilfældig rækkefølge:
Undervisning - Den enkelte lærer kan organisere sammenspil med sine elever - mere sammenspil-forberedelse - Ansvarlig for lokale / anlæg mm. - Administration - Klargøring/oprydning - Arrangementer - Egen øvning - Instrumenttilsyn - Koncert tovholder - Klargøring af lokale inden undervisning - Indkøb af noder m.m. - Inspiration til folkeskolens lærere, som f.eks. Carl Nielsen projektet - Møder -Arrangement, komposition, indspilning - Sang i folkeskolen, samler børn der gerne vil synge - Verdens Musik, indblik i folklore - Samarbejde - korprojekter for hele musikskolen, evt med folkeskolen - Lærerkurser - koncertplanlægning - Udvikle undervisningslokaler, dekorere - lærerband , koncertaktiv -
7Punkter på næste møde 12.00 - 12.10
Ref.
8Eventuelt 12.10 - 12.20
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)