LU/MED 051015

Dagsorden/Referat
Mødeforum
Navn
Organisation
Mødedeltagere
(Navn og organisation på alle deltagere)
Jens Peter Børch
Jesper Caprani
Ole Heie
Laila Berthelsen
Erling Bevensee
Kulturskolen
Gæster
(Navn på deltagende gæster)
Fraværende
OrdstyrerErling Bevensee
ReferentErling Bevensee

PktDagsorden og referat
1Godkendelse af sidste mødereferat -> (indsæt link)Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document 'LU/MED 160915'
Ref.
Godkendt
2Kommentarer til dagsorden
2.1Der ønskes drøftet sag vedr. kollega på Gilbjergskolen
Ref.
drøftes under 5.1.
(Tilføj pkt ved at stå i nederste højre celle af tabellen og tryk på tabulatorknappen )
3Gensidig information
3.1Orientering om Budget forløbet, herunder høringsmaterialet
Ref.
Orientering er taget til efterretning
4Opfølgning på beslutninger
4.1I mødet d, 27.05.15 besluttedes det at genoptage implementeringsplanen med henblik på yderligere udvikling af denne.
Der skal besluttes lærermøder i oktober/ november der bidrager til implementeringen.
Implementeringsplan vedr. Ny Overenskomst.odtImplementeringsplan vedr. Ny Overenskomst.odt
Ref.
Lederen indkalder til frivillige café samtaler vedr. ny overenskomst. Tirsdag 10.11. og onsdag 18.11. formiddag. Lærerrådsformanden vil være til stede onsdag d. 18.11. kl. 11 - 13
5Arbejdsmiljø
5.1Sygefravær
5.2TAL - status
5.3Arbejdsskader - status
5.4Forebyggende indsatser
5.5
5.6
6Drøftelse
6.1Som konsekvens af den nye overenskomst vil det blive nødvendigt at påbegynde forskellige typer af varslinger.
6.2Opsigelse af lokalaftaler og kutymer
6.3Tolkning af fraværspolitik i Gribskov Kommune
6.4
6.5
6.6
7Beslutning
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8Evt. (Herunder aftaler vedr. kommende møder)
8.1
Ref.
8.2
Ref.
9Mødeevaluering (Produkt, proces og egen indsats)
9.1
Ref.
9.2
Ref.
Dagsorden/Referat
Mødeforum
Navn
Organisation
Mødedeltagere
(Navn og organisation på alle deltagere)
Gæster
(Navn på deltagende gæster)
Fraværende
Ordstyrer
Referent
PktDagsorden og referat
1Godkendelse af sidste mødereferat -> (indsæt link)
Ref.
2Kommentarer til dagsorden
2.1
Ref.
(Tilføj pkt ved at stå i nederste højre celle af tabellen og tryk på tabulatorknappen )
3Gensidig information
3.1
Ref.
4Opfølgning på beslutninger
4.1
Ref.
5Arbejdsmiljø
5.1Sygefravær
5.2TAL - status
5.3Arbejdsskader - status
5.4Forebyggende indsatser
5.5
5.6
6Drøftelse
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7Beslutning
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8Evt. (Herunder aftaler vedr. kommende møder)
8.1
Ref.
8.2
Ref.
9Mødeevaluering (Produkt, proces og egen indsats)
9.1
Ref.
9.2
Ref.