061216 LÆRERRÅDSMØDE
(BALKONEN V. STORE SAL I KULTURHUSET)

Dagsorden/Referat
MødeforumMusikskolen (Kulturhuset på Balkonen v. Store Sal)
OrdstyrerLine Kemner
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Samtale om "rigets tilstand", dvs især i lyset af det elevfrafald vi har oplevet de sidste par år. Der er behov for at drøfte mulig rekruttering af nye elever, og hvordan vi i højere grad bliver bedre til at fastholde de gamle elever.
Hvad sker der med vores kerneydelse og hvordan skaffer vi flere elever til musikskolen.
Er det tilstrækkeligt at lave projekter i folkeskolen, for at sikre en musikalsk påvirkning, der kan føre til nye elever i musikskolen.
Er der tilbud som vi bør have i musikskolen?
Kan vi invitere eleverne fra folkeskolen til vores lærere, for at vise undervisning (kerneydelsen) set fra vores eget perspektiv.

Initiativet til mødet er taget af MED/LU på mødet d. 9/8-16
Ref.Stikord vedr. rekruttering og fastholdelse (ikke fuldstændigt referat):
Være opmærksom på at sende elever videre til ny lærer ift. behov, eller anbefale at skifte instrument.
Deltage ifm aktiviteter i lokalsamfundet.
Benytte lystavlen v. byskiltet (v. Kulturhus).
Udvikle samarbejdet m. skolerne.
- tid til samarbejde/udvikling af projekter
- målrette indsats (f.ex. a la Halfdan projekt)
- pas på vi ikke blir en del af folkeskolen
- stille krav til folkeskolen ift vores kerneydelse
- basere samarbejde på baggrund af resultater/eksisterende forløb
PR f.ex. Facebook. Har givet respons fra elever.
Den lange vej fra elevens oplevelse af musikken/instrumentet til tilmelding.
Oli havde konkret forslag om introforløb.
Opfølgende tilbud til elever i 6. kl. projektet.
- glem ikke alle de andre...
Være opfølgende ift alle givne tilbud.
Børns optræden/forældres oplevelse/genvej til tilmelding.
Billigere tilbud, f.ex. gruppeundervisning.
Karrusel-hold.
Sæt tid af til aktiviteter (også Facebook hvis mange skal lægge materiale op).
Opdatering af hjemmeside, gøres mere levende, aktuel og relevant.
Problematisk for skemalægning og samarbejde m. kolleger, at skemaet ikke kan være på plads før sommerferien, da flere nye elever først tilmeldes efter sommerferien.
Aflysning af undervisning er problematisk generelt ift fastholdelse (især hvis der ikke er vikardækning).
Promovering ift "smalle" instrumenter.
Sammenspilsgrupper bør være store/større.
Så frø.
Tilbud om prøveforløb.
JC har (haft) få elever der ikke har gået til forskoleundervisning.

Da det som nævnt ikke er et fuldstændigt referat, skal vi hver især bidrage med egne synspunkter og ideer ved Julemødet.
2Evt.
Ref.Intet.
3
Ref.
4
Ref.
5
Ref.
6
Ref.
7
Ref.
8
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)