100216 KULTURSKOLENS MED/LU

Dagsorden/Referat
Mødeforum
Navn
Organisation
Mødedeltagere
(Navn og organisation på alle deltagere)
Jesper Caprani
Jens Peter Børch
Ole Heie
Laila Bertelsen
Erling Bevensee
Kulturskolen
Gæster
(Navn på deltagende gæster)
Fraværende
Ordstyrer
Referent
PktDagsorden og referat
1Godkendelse af sidste mødereferat -> (indsæt link)Database 'Gribskov Møder 2015', View 'Alle møder', Document 'LU/MED 091215'
Ref.
2Kommentarer til dagsorden
2.1
Ref.
Undersøgelse til brugere - kommer under 3.1.
Dagsorden godkendt
(Tilføj pkt ved at stå i nederste højre celle af tabellen og tryk på tabulatorknappen )
3Gensidig information
3.1
Ref.
Orientering om informationskampagne i forhold til overgang til NYO
4Opfølgning på beslutninger
4.1
Ref.
5Arbejdsmiljø
5.1Sygefravær
5.2TAL - status
5.3Arbejdsskader - status
5.4Forebyggende indsatser
5.5
5.6
6Drøftelse
6.1Oplæg til rammeplan for årsplan 2016/17
6.2Oplæg til beslutning om afholdelse af 6. ferieuge i uge 7
6.3Oplæg til forståelses papir i forbindelse med opgaveløsning, arbejdstid og herunder flekstid
6.4
6.5
6.6
7Beslutning
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8Evt. (Herunder aftaler vedr. kommende møder)
8.1
Ref.
8.2
Ref.
9Mødeevaluering (Produkt, proces og egen indsats)
9.1
Ref.
9.2
Ref.