100216 KULTURSKOLENS MED/LU

5. Arbejdsmiljø
5.1Sygefravær
Sagsfremstilling
Opgørelse af sygefravær i sammenligning mellem 2014 og 2015 viser at langtidssygdom er mindsket i 2015, og at korttidssygdom (under 14 dage) udgjorde 0,42% i 2014 og 1,31% i 2015.
Der er altså sket en stigning i korttidssygdom.
Indstilling
Stigningen i korttidssygdom drøftes på kommende lærermøde med henblik på at skærpe opmærksomheden på det stigende fravær.
Bilag


Dialog

Beslutning
Drøftes på lærerrådsmødet.
5.2TAL - status
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
5.3Arbejdsskader - status
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
5.4Forebyggende indsatser
Sagsfremstilling

Indstilling

Bilag

Dialog

Beslutning
5.5
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
5.6
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
5.7
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
5.8
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )