170816 BESTYRELSESMØDE

Dagsorden/Referat
Mødeforum
Ordstyrer
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '080616 Bestyrelsesmøde'
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt
3Meddelelser:
a) Formand
b) Elevrepræsentant
c) Ledelse
d) Andre
Ref.ad a) intet
ad c) lidt om den nye overenskomst
ad d) Billedskolens deltagelse i forbindelse med Triennalen har været en succes og ud af de omkring 40 deltagende børn og unge hvoraf nogle har deltaget samtlige 6 dage. En ung har tilmeldt sig undervisning. Museet har også profiteret af tiltaget.
Benytter sig af KunstTriennalen til elevudflugt 8.10.16
Musikskolelever har deltaget i flere arrangementer hen over sommeren bla. cirkus Kanutski - Musik Uge 30 i Gilleleje og Kulturnat i Helsinge.
4Årsplan for møder i kommende sæson
årsplan 16 17.doc
Ref.
  1. Budgethøringsmøde mandag d. 12.9. kl. 19.00
  2. Prioriteringskatalogs høring onsdag d. 9.11. kl. 19.15
    I forbindelse med valghandling vil bestyrelsen præsentere sig ved de to cafékoncerter hhv. Parkvej trisdag d.11.10 og Nordstjerneskolen 12.10
    Nuværende forældrerepræsentanter ønsker genvalg - der skal vælges 1 samt 3 suppleanter.
    Evt. konstituerende møde d. 16.10. kl. 19.15
5Talentprogram
Der er ansøgningsfrist d. 3. 10. og bestyrelsen har ønsket at få materialet til godkendelse med økonomiske betragtninger inden.
Derfor skal den endelige ansøgning være klar i starten af september.
Der vil blive indarbejdet egen finansiering som beregnes på baggrund af anvendelse af sammenspilslektioner.
http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/talentudvikling-paa-musikskoler/
Foreløbig beregningsmodel, som endnu ikke har været drøftet i lærerkredsens talentudvalg, der har sit afsluttende møde d. 16.8. Talentansøgning budgetudkast.pdfTalentansøgning budgetudkast.pdf
Ref.Taget til efterretning
6Budget :
Der leveres bilag vedr, budgetopfølgning i mødet, da økonomi-controlerens input mangler på nuværende tidspunkt.
Orientering om budgethøringsproces: Budgethøringsproces 2017.pdfBudgethøringsproces 2017.pdf
Ref.
7Punkter på næste møde
Ref.Prioriteringskatalog - høring - budget
8Evt.
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)