080616 BESTYRELSESMØDE

Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
OrdstyrerBjarke Elling
ReferentErling Bevensee
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '300316 Kulturskolens bestyrelsesmøde'
Ref.Bemærkninger til pkt. 6: Et tydeligere dokument der er påtegnet med noter , dato og baggrund for undersøgelse. Desuden at det sættes sammenligneligt og tydeligt op - gerne med benævnelse af de enkelte musikskoler.
Bemærkning til pkt. 4 : Det er fortsat muligt at gentilmelde sig i faste sammenspilsgrupper.
Med disse kommentarer er referatet godkendt.
2Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt
3Meddelelser: 18.35
a) Formand
b) Elevrepræsentant
c) Ledelse
d) Andre
Ref.ad a) Ingen
b) elevrepræsentant er ikke til stede
ad c) orientering om:
  • lokalesituationen
  • en meget god forårskoncert
  • overgang til ny overenskomst og processen vedr. dette
  • budgethøringsproces
ad d) orientering om lydprøve dagen før koncert - samarbejde med folkeskolen -
Ungdomsskolen har godt samarbejde med musikskolen bl.a. om musicalprojekt
4Økonomi 19.00
Udsat fra sidste møde
Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget jeres ansøgning med budget for 2016 og har beregnet jeres foreløbige refusion til drift af musikskolen til 529.013,93 kr.svarende til 13,11 % af de forventede tilskudsberettigede lønudgifter i 2016
Ansøgning som besluttet nov 2015: Musikskolens godkendte budget 2016 som baggrund for ansøgning.pdf
Korrigeret budget 2016 Korrigeret budget 2016 100316.pdf
Overordnet økonomirapport 0116-311216 Finanssaldi - Rapport 100316.pdf
Forventet overførsel: Regnskab 2015 overførsel.pdf
Ref.De overførte midler fra 2015 dækker differencen mellem det forventede og det reelle statstilskud, samt afsættes til arbejdsredskaber for musikskolens lærere.
5Regnskab 2015 til godkendelse 19.15
Regnskabet eftersendes så snart det modtages fra revisor
Ref.Godkendt og underskrevet af formanden
6Årsplan for møder i kommende sæson 19.25
årsplan 16 17.docårsplan 16 17.doc
Ref.Første møde onsdag d. 17.8. 16 kl. 19.15 f.eks i Skolegade 43
7Personalesager 19.40
  • Der igangsættes en proces hvor lærerne bedes deltage i beskrivelse af hvilke kvalifikationer og kompetencer vi forudsætter er vigtige for at kunne varetage musikskolens nye og fremtidige rolle.
  • Ligeledes bedes de og bestyrelsen påbegynde beskrivelse af lederstilling, som også skal koordineres med kommunens øvrige ledelsesprofiler.
Ref.Orientering givet
8Punkter på næste møde 19.50
Ref.Årsplan - ansøgninger - budget
9Eventuelt 19.55
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)