130416 Lærerrådsmøde


Dagsorden/Referat
Mødeforum
Ordstyrer
Referent
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '240216 Lærerrådsmøde'
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt
3Workshop program og opmærksomhedspunkter
http://kulturskolen-gribskov.dk/senestenyt
Ref.LK spirer starter 15.00. AS ws starter 14.30, mindre rettelser foretaget.
4Status på implementering af NYO
:Implementeringsplan NYO 221015.pdfImplementeringsplan NYO 221015.pdf
Notat fra møde på Bymosehegn:Lederens notat Afklaringer NYO.pdfLederens notat Afklaringer NYO.pdf
MEDs arbejde med Flekstid:Oplæg vers 01 til Forståelsespapir vedr Flekstid i Gribskov Musikskole.pdfOplæg vers 01 til Forståelsespapir vedr Flekstid i Gribskov Musikskole.pdf
Lærerrådet skal tilkendegive opbakning til de beslutninger der er drøftet i MED og blandt lærerne.
  1. At der planlægges med fast mødeflade
  2. At der arbejdes med ny sammenspilsstruktur
  3. At skemalægning af pauser drøftes og planlægges i forhold til ønsker for den enkelte og i teams.
  4. At der er opbakning til at forståelsespapir vedr. Flekstid
Ref.Der gøres opmærksom på at det er op til det enkelte team, hvor de ønsker at lægge deres fælles pauser.
Lederens notat diskuteret. Sammenspilsstrukturen udarbejdes i fælles forståelse ifm opstart på den kommende sæson.
Forståelsespapir pkt. 4: 1. sætning slettes. Pkt 7: ordet dagligt slettes.
Ellers godtaget og taget til efterretning.
5Sammenspilsstruktur i fremtiden
Notat om sammenspil i fremtiden.pdfNotat om sammenspil i fremtiden.pdf
Bestyrelsen indstillede i sidste møde følgende:
Der tilbydes 3 års gratis sammenspil, og derefter skal der betales en elevtakst. Lærerrådet høres i kommende møde. Det er vigtigt at reglerne er så entydige som muligt.
Ref.Lærerrådet ønsker ikke en regel om 3 års gratis sammenspil og efterfølgende betaling, men ønsker at udvikle tilbud som flere af musikskolens elever kan få glæde af, sammenlignet med de nuværende tilbud. Vi ønsker at bevare de traditionelle sammenspil.
Al sammenspil skal holdes indenfor de allerede anvendte resurser.
6Nyt fra gruppen der arbejder med talentudvikling
Ref.Udsat
7Forårskoncert mandag d. 30 maj med lyd- og generalprøve søndag d. 29. maj.
Lærerne bedes planlægge et forløb.
Ref.Lærerne sørger for afhentning af grej og medvirker til lydprøve. Afh af type af indslag tildeles hvert indslag f.ex. 15 minutter for soloelever og 30 minutter for grupper. Ifm med hvert indslag tilrettelægges opstillingen på scenen og solisten/gruppen gennemspiller sit nummer. Eleverne indkaldes efter en timeplan. Der afholdes ikke generalprøve på afviklingen af koncerten om søndagen. Koncerten afholdes mandag.
Deadline for tilmelding til koncerten lægges en måned før, dvs d. 29. april. Ole opretter en koncert i Speedadmin, lærerne kan tilmelde numre via Speedadmin, eller kan sendes til Ole.
8Punkter på næste møde
Ref.Ikke behandlet
9Eventuelt
Ref.Ikke behandlet
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)