070316 Kulturskolens Med


Dagsorden/Referat
Mødeforum
Navn
Organisation
Mødedeltagere
(Navn og organisation på alle deltagere)
Jesper Caprani
Jens Peter Børch
Ole Heie
Laila Bertelsen
Erling Bevensee
Kulturskolen
Gæster
(Navn på deltagende gæster)
Fraværende
Ordstyrer
Referent
PktDagsorden og referat
1Godkendelse af sidste mødereferat -> (indsæt link) Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '100216 Kulturskolens MED/LU'
Ref.
2Kommentarer til dagsorden
2.1Opfordring til at beskrive 6.1. og 6.2. lidt bedre
Ref.
(Tilføj pkt ved at stå i nederste højre celle af tabellen og tryk på tabulatorknappen )
3Gensidig information
3.1
Ref.
4Opfølgning på beslutninger
4.1
Ref.
5Arbejdsmiljø
5.1Sygefravær
5.2TAL - status
5.3Arbejdsskader - status
5.4Forebyggende indsatser
5.5
5.6
6Drøftelse
6.1Overordnede betragtninger omkring NYO
6.2Evaluering af Samarbejdsdag
6.3Udarbejdelse af program for NYO-dag d. 12.3.16
6.4Beskrivelse af Handleplan og effektmål for Kulturskolen i 2016
6.5Oplæg til ny sammenspilsstruktur
6.6
7Beslutning
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8Evt. (Herunder aftaler vedr. kommende møder)
8.1
Ref.
8.2
Ref.
9Mødeevaluering (Produkt, proces og egen indsats)
9.1
Ref.
9.2
Ref.

File Attachment Icon
ATTL86IU.pdf
File Attachment Icon
ATTDDDY1.pdf
File Attachment Icon
ATTGX7SJ.pdf