020816 Lærermøde


Dagsorden/Referat
MødeforumLærerrådet
OrdstyrerKarin
ReferentOle
FraværendeAdam, John, Mette, Tine

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '010616 lærerrådsmøde'
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er tilstræbt at kunne tilgodese debat og planlægning af flere forskellige og nødvendige aftaler for den kommende sæson.
Ref.Ønsket sluttidspunkt 14.30, dette tilstræbes om muligt.
3Valg af lærerrådsformand
  • Valg af næstformand/suppleant
lærerrådets forretningsorden.pdf
Nuværende formand: Jesper Caprani
Næstformand John Kofoed Larsen
Ref.Genvalgt med akklamation. Line valgt som næstformand.
4Dato - og tidsætning af møder: De aftalte møder vil blive booket centralt.
A) Fællesmøder
B) Teammøder
C) FU/MED møder
D) Andre - herunder talentdrøftelser og aftaler om hvem der deltager i dette.
Ref.A: 1/11, 3/1, 2/5, 13/6 (mødet 13/6 mødetid 9 - 13.30). Ellers mødetidspunkt 10 - 12.
Workshop/skolekoncert møde 7/2 kl. 10-12.
B: GPA team tirsdag kl,. 17 - 17.30, fast mødedag.
NOR onsdagsteam cafe 12/10 og 7/6. Teammøder 14/9 kl. 13-14 og 10/5 kl. 13-14.
C: 9/8 kl. 14 - 15.30, her aftales eftf møder.
D: 16/8 kl. 10 - 13, talentoplæg forsøges aftalt på plads ved dette møde.
5Dato og tidsætning af cafékoncerter og fælles koncerter
1) Café koncerter på
Parkvej
Nordstjerneskolen
Skt. Helene
Gribskolen Græsted
Tingbakkeskolen
Bjørnehøjskolen
2) Fælleskoncerter
Kirkekoncert i Søborg
Talentkoncert i Gilleleje 17.1.2017
Forårskoncert
Skolekoncerter
3) Andre initiativer med bands osv.
Deltagelse i lokale begivenheder- kulturnat - børnefestival -
Tivoli
Andre ideer - planer eller forventninger
Ref.1: GPA 11/10 og 4/4 (tid aftales senere)
NOR: 12/10 og 7/6 (tid aftales senere)
TSK/VSK: aftales senere.
TIN: aftales senere.
BJH: aftales senere.
GRÆ: aftales senere.
2. Søborg 13/12 kl. 19
Talentkoncert i Gilleleje 17/1
Forårskoncert generalprøve mandag d. 12/6 kl. 16 - 21, forårskoncert 13/6 kl. 19. Sted afklares senere.
Skolekoncerter/workshops uge 17 - 2017.
3: Tivoli 6/5 og 7/5. LK, HM fortilmelding til Tivoli. Kulturnat aftales senere.
6Orientering og oversigt over gratis sammenspilstilbud
Der er med den nye arbejdstidsaftale blevet plads til lidt mere sammenspil - som alle skal hjælpe med bliver besat med flest mulige elever.
Aftaler om hvordan Husorkesteret anvendes - af hvem og med hvilke tider
Sammenspilsoversigt 2016.pdfSammenspilsoversigt 2016.pdf
Ref.Husorkestret praktikanter: Silas, Alexander, bassist søges. Det "gamle" husorkester spiller i Slangerup 2/8-16, Ramløse festival og musical HUC. Afklaring følger fra LK og HM.
GPA:
KF samsang tirsdage kl. 15 - 15.30
Teori tirsdag GPA 18.15 - 19.00: hørelære, Earmaster
Tjek abonnement hos Earmaster.
JKL sammenspil tirsdag 18.20 - 19.05. JKL efterlyser bas, keyb, sang, tr.
HM perc værksted tirsdag 15.45 - 16.30.
NOR:
KL keyboard værksted tirs 15.25 - 16.10.
AS Glødende Strenge tirs 16 - 16.45 og Rock Project 19.10 - 19.55
MAR blæserensemble tirs 16.40 - 17.25
OLI strygersammenspil man kl. 16.30.
LK Flying Penquins tors 16.20 - 17.35.
SC slagtøj ensemble fre 16.50 17.35.
.
BJH:
HM Steelband tors 18.30 - 19.15. Mgl tenor og guitartønder.
Ønsker Music Workout købes til GPA.
Ønskes Ringe I Vandet sangbog 5 stk. til KF. JPB tjekker om ex findes på GPA i forvejen, ellers købes.
Hold starter fra uge 36, garanteres 30 uv-gange, mulighed for ekskursion mv.
Flying Penquins og Catchwood Jespers sammenspilshold starter fra uge 33.
7Talentprogram
Der er ansøgningsfrist d. 3. 10. og bestyrelsen skal have materialet til godkendelse med økonomiske betragtninger inden.
Derfor skal den endelige ansøgning være klar i starten af september.
Der vil blive indarbejdet egen finansiering som beregnes på baggrund af anvendelse af sammenspilslektioner.
http://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/talentudvikling-paa-musikskoler/
Ref.Møde 16/8 kl. 10 - 13, talentoplæg forsøges aftalt på plads ved dette møde.
8Pædagogisk indlæg
Ref.V. GR om øvning, motivation.
God app: Tuneable, indeholder metronom, tuner og optager.
Pædagogisk oplæg til næste møde mangler.
9Evaluering af samarbejdsaftale Læringsreformen
Skolerne har evalueret og det er indstillet politisk at aftalen fortsætter.
Gennemgående stor tilfredshed med musikskolens engagement.
Der ønskes projekter.Evaluering af samarbejdsaftale.pdfEvaluering af samarbejdsaftale.pdf
Ref.JPB efterlyser at instrumentallærere kan komme i hans timer på GPA og GRÆ og præsentere deres instrumenter.
Vi har brug for at gennemdrøfte vores muligheder og ønsker ift samarbejdet med folkeskolen, med udgangspunkt i evalueringen af samarbejdsaftalen.
Kan instrumentallærerne gøre reklame for musik og deres eget fag ved forældremøder?
Oplæg (forslag til tidspunkt) til temamøde kommer fra MED. Hvad sker der med vores kerneydelse og hvordan skaffer vi flere elever til musikskolen.
Er det tilstrækkeligt at lave projekter i folkeskolen, for at sikre en musikalsk påvirkning, der kan føre til nye elever i musikskolen.
Kan vi invitere eleverne fra folkeskolen til vores lærere, for at vise undervisning (kerneydelsen) set fra vores eget perspektiv.
10Andet
Ref.Catchwood, JC sammenspilshold og Flying P starter uge 33, andre hold starter fra mandag 5/9.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)