100216 Kulturskolens MED/LU


6. Drøftelse
6.1Oplæg til rammeplan for årsplan 2016/17
Sagsfremstilling
Ved overgang til ny arbejdstid pr. 1. august 2016 fremlægges oplæg til rammeplan for årsplan 2016/17.
Der afsættes 42 uger til opgaveløsning.
Indenfor disse 42 uger afvikles undervisning i 38 uger.
Der arbejdes på at skabe en månedlig fokus/projektdag på tirsdage.
I forbindelse med at skemalægge al gratis sammenspil og talentarbejde om tirsdagen og med 30 undervisningsgange, skabes mulighed for projekter, ekskursioner, koncerter mv.
Indstilling
MED bedes udtale sig om planen, samt komme med forbedringer, således at planen kan præsenteres for lærerne i kommende lærermøde.

Bilag
Gribskov Årsplan 16-17 42 uger.pdfGribskov Årsplan 16-17 42 uger.pdf
Dialog
Debat om talentudvikling og lærernes inddragelse
Beslutning
Det skal afklares i lærergruppen om hvorvidt tirsdag er den foretrukne fællesdag
6.2Oplæg til beslutning om afholdelse af 6. ferieuge i uge 7
Sagsfremstilling
I forbindelse med årsnorms beregningen på 1657 timer er indregnet at 6. ferieuge afholdes.
Da, de 5 ferieuger er placeret med 4 uger i juli og med 1 uge i oktober, er der derfor ikke fastsat vinterferie i uge 7.
Af hensyn til Musikskolens fælles ferieplan og økonomi vil det være ønskeligt at den 6. ferieuge holdes af alle i uge 7 .
Indstilling
At 6. ferieuge fastlægges til fælles afholdelse i uge 7.
At lærerne præsenteres for beslutningen i kommende lærermøde.
Bilag

Dialog

Beslutning
Anbefaling at det må være en individuel vurdering for den enkelte lærer
6.3Oplæg til forståelses papir i forbindelse med opgaveløsning, arbejdstid, og herunder flekstid
Sagsfremstilling
Med beskrivelse af opgave- og arbejdstidsplanlægningen vægtes mulighed for, at ikke skemalagte opgaver, kan indgå i en fleksibel arbejdstids ordning.
Samtidig kan lærernes tilstedeværelse sikres til de væsentlige fællesopgaver der ligger ud over skemalagte undervisningstimer.
Indstilling
MED bedes komme med udsagn der kvalificerer det vedhæftede oplæg, således at lærerne præsenteres for oplæg i kommende lærermøde.
Bilag
Oplæg vers 00 til Forståelsespapir vedr Flekstid i Gribskov Musikskole.pdfOplæg vers 00 til Forståelsespapir vedr Flekstid i Gribskov Musikskole.pdf
Dialog
Drøftet også problematikken om nødvendighed eller ej vedr. registrering af tid
Beslutning
Præsenteres for lærergruppen i kommende møde - som et ikke endeligt dokument.
6.4
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.5
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.6
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.7
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )
6.8
(Tilføj Sagsfremstilling mm. fra Skabeloner )