201216 Ekstraordinært lærerrådsmøde


Dagsorden/Referat
MødeforumMusikskolens lærerråd
Ordstyrer
ReferentErling
Fraværende

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat ->Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '011116 lærerrådsmøde'
Ref.
2Nyvalg til lærerrådsrepræsentationer:
  1. Valg af formand
  2. Valg af næstformand
  3. Udpegning af repræsentation i LU
Ref.ad 1:
Line Kemner er valgt som formand
ad 2:
John Kofoed Larsen er valgt som næstformand
ad 3.
Line Kemner og jens Peter Børch er repræsentetert i LU/MED
3Gennemførelse af dagsorden af 01.11.16 . - uden pkt. 8
Ref. Gennemført APV
4
Ref.
5
Ref.
6
Ref.
7
Ref.
8
Ref.
9
Ref.
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)