251016 Konstituerende møde Kulturskolens bestyrelse


Dagsorden/Referat
MødeforumKulturskolens bestyrelse
OrdstyrerJens Holck
ReferentErling Bevensee
FraværendeKarin Magnusson, Bjarke Elling

PktDagsorden og referat.
1Godkendelse af sidste mødereferat -> Database 'Gribskov Møder 2016', View 'Alle møder', Document '170816 Bestyrelsesmøde'
Ref.Godkendt
2Godkendelse af dagsorden
Ref.Godkendt
3Konstituering af forældre repræsentanter
Der skal udpeges to blandt de interesserede fra opstillingen d. 11.10 og 12.10.
  • Katrine Nørby - Bertel Baagøe- Ole Krog - Niels Bajo Kisku
De udpegede erstatter suppleanterne:
Jette Strøh Petersen og Marianne Karen Nielsen
Ref.Bjarke Elling som formand og Jens Holck, som næstformand er genvalgt efter eget ønske.
Alle suppleanter er velkomne til møderne.
Bertel Baagøe er 1. suppleant
Katrine Nørby kontaktes for at blive udpeget som 2. suppleant
4Orientering om bestyrelsens arbejde:Vedtægter for Kulturskolen Gribskov 27.10.2014 Kulturstyrelsen.pdfVedtægter for Kulturskolen Gribskov 27.10.2014 Kulturstyrelsen.pdf
Ref.Drøftelse om blandt andet hvilken vision Kulturskolen har - eller vil udvikle.
Drøftelse på et kommende møde.
5Igangværende budgetarbejde.
Ref.Taget til efterretning. Høringssvar udarbejdes i mødet d. 9. november
6Musikskolens foreløbige budgetoplæg til ansøgning - på baggrund af nuværende kendte oplysninger :Musikskolens budget ansøgning 2017.sxcMusikskolens budget ansøgning 2017.sxc
Ref.Taget til efterretning
7Aftale mødeflader
Ref.Helst onsdag - Suppleant kontaktes og Erling udsender en Doddle med forslag
8Punkter på næste møde 9.11.
Ref.Høringssvar - Budget som grundlag for ansøgning
9Eventuelt
Ref.Intet
10
Ref.

(Tilføj pkt ved at stå i nederste række efter teksten og tryk på tabulatorknappen)