APV HANDLEPLAN 01.08.2016 KULTURSKOLE


APV handleplan for: Kulturskolen Gribskov


Vejledning til APV-handleplan: Database 'Værd at Vide', View 'Dokumentation Notes', Document 'Kopi af 'Aftaler' - til ny handleplan 2016'

Den røde hjælpetekst slettes, når I har indsat jeres egen tekst.

Dato for oprettelse: 20.12.2016
Sidst revideret den: 20.12..2016
APV ansvarlige:Leder: Navn og initialer
Erling Bevensee EBEVE
Arbejdsmiljørepræsentant:
Navn og initialer
Jens Peter Børch JPEBO


APV - handleplanen indeholder tre dele og alle tre dele skal udfyldes og dokumenteres:
 1. Fysiske arbejdsmiljøforhold
 2. Psykiske arbejdsmiljøforhold
 3. Brandsikringstekniske foranstaltninger - herunder øvelser og test og eftersyn af udstyr

Handleplanen skal kunne printes i ét og samme dokument, eksempelvis, hvis Arbejdstilsynet ønsker at få en kopi med hjem. Derfor skal I undgå at sætte link ind i handleplanen.
Hvis I har brug for at supplere med længere beskrivelser, retningslinjer eller anden tekst, der fylder meget, kan det indsættes som bilag nedenfor denne tekst. (Se eksemplet Database 'Værd at Vide', View 'Dokumentation Notes', Document 'Eksempel på udfyldt TAL handleplan')
Hvis I gør brug af den mulighed, skal I henvise til bilaget i handleplanen.

Handleplanen tager udgangspunkt i de temaer, I finder relevante. Det er dog et lovkrav, at I forholder jer til "BRANCHENS VÆSENTLIGSTE PROBLEMER" i denne handleplan. Vi har derfor oprettet skemaer for alle brancher, som kopieres og sættes ind nedenfor Database 'Værd at Vide', View 'Dokumentation Notes', Document 'Vejledning til at finde brancens væsentligste arbejdsmiljøproblemer'. Det er tiladt at tilføje yderligere emner, men der må ikke fjernes nogen af de bestående.

KOPIER DET RELEVANTE SKEMA MED "BRANCHENS VÆSENTLIGSTE PROBLEMER" IND HER:
Undervisning:
Arbejdsmiljøvejviser nr. 36
TemaTemaet er vur- deret men ikke relevant (sæt X)Temaet indgår i handleplanen
(sæt X)
Ergonomisk arbejdsmiljø
x
Trivsel (psykisk arbejdsmiljø)
x
Indeklima
x
Risiko for ulykker
x
Biologi
x
Arbejdsmiljøvejvisere. --> Link

Faktaboks om sammenhængen mellem APV og sygefravær

Siden 2004 har det været et lovkrav, at virksomhederne skal inddrage deres sygefravær, når de udarbejder Arbejdspladsvurdering (APV), derfor har vi i Gribskov Kommune indarbejdet spørgsmål til sygefravær under hvert enkelt punkt i virksomhedens APV-skema.1: FYSISKE ARBEJDSMILJØFORHOLD:


PRIORI-
TERING
(skriv
1, 2 eller 3)

TEMA
(kortlægning og vurdering)

HANDLING
(handleplan)

OPFØLGNING

Høj = 1
Mellem = 2
Lav = 3

Hvad ønsker vi os?
 • Rengøring - fjerne støv på alle flader
Hvad er målet?
Sikre et bedre indeklima
hvad vil vi opnå med det?
At tage hensyn til udvikling af muligt støv allergi -Hvordan kan handlingerne være med til at forebygge/nedbringe sygefraværet?
Bedre indeklima og hensyn til støv allergikere - minimere udvikling af luftvejssygdomme
Her skal altid være en beskrivelse.

Hvad er midlet? -
Bidrage til at rengøringspersonale kan komme til

hvad gør vi helt konkret?
Hver enkelt musikskolelærer er opmærksom på eget undervisningslokale.
Der skal fjernes kabler og ryddes hylder, samt flyttes instrumenter ind på midten af gulvet - eksempelvis før hver skoleferie.
En gang før hver ferie i dialog med tovholder på den pågældende skole


Hvornår sættes det i gangt?
Uge 6


Hvornår er det gennemført?
løbende efter hver ferie

Ansvarlig:
Navn og initialer for tovholder
Ledelse indgår i dialog med skolerne for at hjælpe med gennemførelse.
Hver enkelt musikskolelærer deltager aktivt i udførelsen.

Status og dato for opfølgning:
Hvor langt er vi?

Revideres jævnligt

Høj = 1
Mellem = 2
Lav = 3

Hvad ønsker vi os?
Lokaletemperaturer er minimum 18 grader
Hvad er målet? -
At temperaturen holder sig indenfor arbejdsmiljøreglerne
hvad vil vi opnå med det?
At der ikke skrues ned for temperaturen efter folkeskolens brug af lokaler.Hvordan kan handlingerne være med til at forebygge/nedbringe sygefraværet?
Sikre at lærere og elever ikke fryser, og dermed forbliver langtidsfriske
Her skal altid være en beskrivelse.

Hvad er midlet?
At temperaturen ikke sænkes før efter musikskoleundervisningens ophør
- hvad gør vi helt konkret?
Vi beder ledelsen kontakte skolerne om at temperaturen ikke sænkes

Hvornår sættes det i gang?
Straks
Hvornår er det gennemført? Primo februar 2017

Ansvarlig:
Navn og initialer for tovholder
EB


Status og dato for opfølgning:
Ultimo februar
Hvor langt er vi?

Revideres jævnligt

Høj = 1
Mellem = 2
Lav = 3

Hvad ønsker vi os?
 • støj - ekstern og intern støj
Hvad er målet? -
At minimere støj fra udsugning på Græsted skole.
Generelt gøre FO opmærksom på at vise hensyn til musikskolens aktiviteter når de bevæger sig frem og tilbage på skolen.
hvad vil vi opnå med det?Hvordan kan handlingerne være med til at forebygge/nedbringe sygefraværet?
Her skal altid være en beskrivelse.

Hvad er midlet?
Kontakte skolen for at få en aftale om slukning af udsugningen i musiklokalet
- hvad gør vi helt konkret?


Hvornår sættes det i gang?
Skriv dato

Hvornår er det gennemført? Skriv dato

Ansvarlig:
JC og EB

Status og dato for opfølgning:
Hvor langt er vi? Revideres jævnligt


2: PSYKISKE ARBEJDSMILJØFORHOLD:
Temaer der indgår i Arbejdsmiljøstrategien:
 • Vold og trusler
 • Høje følelsesmæssige krav
 • Stor arbejdsmængde og tidspres
 • Mobning og seksuel chikane (vil altid medføre rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet)

Høj = 1
Mellem = 2
Lav = 3

Hvad ønsker vi os?
Arbejdsmiljø i forhold til NYO
En fælles forståelse for udmøntningen af overenskomsten.
En gensidig dialog
Hvad er målet? -
At sikre et godt arbejdsmiljø
hvad vil vi opnå med det?
Sikre langtidsfriskhed og arbejdsglæde
Hvordan kan handlingerne være med til at forebygge/nedbringe sygefraværet?
Her skal altid være en beskrivelse.
Se ovenstående

Hvad er midlet? -
En dialogbaseret forståelse af elementerne i NYO
(OK 15)
hvad gør vi helt konkret?
Lærerne kommer med et fælles udspil til en løsningsmodel som sikrer indflydelse .
Oplæg drøftes i MED udvalg.

Hvornår sættes det i gang?
Foråret 2017
Skriv dato

Hvornår er det gennemført?
Senest med opstart til ny sæson
Skriv dato

Ansvarlig:

Navn og initialer for tovholder
MED udvalget
Status og dato for opfølgning:

Hvor langt er vi? Revideres jævnligt
Udgangen af maj 2017

Høj = 1
Mellem = 2
Lav = 3

Hvad ønsker vi os?
Styrket internt samarbejde

Hvad er målet?
Bedre mulighed for interne møder så kreativiteten blandt medarbejderne udvikles fra bunden

- hvad vil vi opnå med det?
Større musikglæde og at musikskolen blomstrer og vokserHvordan kan handlingerne være med til at forebygge/nedbringe sygefraværet?
Her skal altid være en beskrivelse.
Skaber bedre trivsel

Hvad er midlet?
Kommunikation
- hvad gør vi helt konkret?
Lærerne aftaler pædagogiske møder efter behov - dog minimum to gange årligt

Hvornår sættes det i gang?
Første kvartal 2017
Skriv dato

Hvornår er det gennemført?
Løbende
Skriv dato

Ansvarlig:
Lærerrådsformand LK
Navn og initialer for tovholder

Status og dato for opfølgning:
Hvor langt er vi? Revideres jævnligt


3: BRANDSIKRINGSTEKNISKE FORANSTALTNINGER - herunder øvelser og test og eftersyn af udstyr

Se den særskilte vejledning for dette via dette link (link indsættes her)

Husk at varsle udbyder af alarmerne om test - så der ikke rekvireres brandslukningskøretøjer når I tester.

Brandøvelse og test og eftersyn af div. tekniske foranstaltninger og flugtveje gennemført.
 1. Skt. Helene skole afholdt 11.11.16
 2. Gribskolen -
 3. Kulturhuset Skolegade 43, afholdt 21.11.16
 4. Nordstjerneskolen, afholdet 21.11.16
 5. Gribskov Ungdomsskole afholdt 23.11.16
 6. Gilbjergskolen - afdeling Parkvej 25.10.16
 7. Bjørnehøjskolen afholdt 11.10.16
Dato for gennemførsel? Skriv dato
(udføres altid den første onsdag i maj - på den nationale beredskabsdag)

Vejledningen er fulgt: Skriv JA og initialer for tovholder

Ansvarlig: Navn og initialer for tovholder

Status og dato for opfølgning:
Hvor langt er vi? Revideres jævnligt