KULTURSKOLEN 16

Handleplan 2016 - Kulturskolen
Handleplanen er et underliggende dokument til:

1. Strategikortet 2016 for Center for Kultur, Fritid og Turisme Strategikort_2016_center-virksomhed_A3.pdf
2. Effektregnskabet 2016 for CenterKultur, Fritid og Turisme Database 'Organisationen', View 'Dokumentation Notes', Document 'Center for Kultur, Fritid og Turisme - Effektregnskab 2016'


TemaAnsvaligeStatus primo åretStatus medio året (august 2016)Status ultimo året (ultimo november 2016)
  • Fremme borgernes dannelse og kreative kompetencer gennem mødet med kultur
Skolekoncerter
Åbne tilbud
  • Fremme tværgående samarbejder og partnerskaber med frivillige, kulturinstitutioner m.fl. for at sikre kvalitet og mangfoldighed i kulturtilbud
Samarbejde med Gilleleje Byorkester, lokale kor
Skolesamarbejde
Styrke sammenspilsmuligheder i musikskolen
  • Skabe tradition for at tilvælge kulturtilbud blandt udvalgte grupper af borgere
Dagtilbud
Læringsreformen